Termíny etap a rozsah dopravních opatření:

1a etapa: od 26. srpna do 8. října 2023

 • úplná uzavírka komunikace pro automobilový provoz,
 • tramvajový provoz zachován.

1b etapa: od 9. do 20. října 2023

 • úplná uzavírka komunikace pro automobilový provoz,
 • tramvajový provoz ve směru do centra bez omezení, ve směru z centra tramvajový provoz vyloučen.

2. etapa: od 21. října do 3. prosince 2023

 • částečná uzavírka komunikace pro automobily ve směru centrum,
 • ve směru z centra obnoven provoz podjezdy pod Čechovým a Štefánikovým mostem,
 • nebude umožněno pravé odbočení z Čechova mostu na nábřeží Edvarda Beneše,
 • tramvajový provoz zachován.

Objízdné trasy:

 • směr nábřeží Edvarda Beneše po komunikacích: Štefánikův most, Řásnovka, Klášterská, Dvořákovo nábřeží, Čechův most,
 • směr nábřeží Kapitána Jaroše (1. etapa) po komunikacích: Čechův most, Dvořákovo nábřeží, Nové Mlýny, Lannova, Štefánikův most,
 • směr nábřeží Kapitána Jaroše (2. a 3. etapa) po komunikacích: Dvořákovo nábřeží, Nové Mlýny, Lannova, Štefánikův most.

Investorem stavební akce je Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., zhotovitelem spol. EUROVIA CS, a.s.