Automobilový provoz:

Vozovka ve směru z centra (severní části komunikace) je v uvedeném úseku uzavřena, doprava je vedena obousměrně v jízdním pasu ve směru do centra (jižní část komunikace) v režimu 1 + 1.

Upozornění:  

  • levé odbočení z ulice Libocké na Evropskou není možné,
  • odbočení z Evropské do ulice Vlastina není možné.

Dopravní obsluha hřbitova a restaurace rychlého občerstvení je zajištěna.

Provoz MHD:

Od 15. dubna 2023 obnoven provoz tramvají až do obratiště Divoká Šárka.

 

Investorem výstavby nové tramvajové trati je Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s., zhotovitelem spol. Subterra a.s.