Automobilový provoz:

Vozovka ve směru z centra (severní části komunikace) bude v uvedeném úseku uzavřena, doprava bude vedena obousměrně v jízdním pasu ve směru do centra (jižní část komunikace) v režimu1 + 1.

Upozornění:  

  • levé odbočení z ulice Libocké na Evropskou nebude možné,
  • odbočení z Evropské do ulice Vlastina nebude možné.

Dopravní obsluha hřbitova a restaurace rychlého občerstvení bude zajištěna.

Provoz MHD:

Od 1. února (přibližně od 4.30 hodin) do 15. dubna 2023 (přibližně do 4.30 hodin) bude přerušen provoz tramvají v úseku Vozovna Vokovice – Divoká Šárka.

Změny tras tramvajových linek:

Linka číslo 20 je ve směru z centra zkrácena do zastávky Červený Vrch.

Linky číslo 26 a 91 jsou ve směru z centra zkráceny do zastávky Vozovna Vokovice.

Změny v zastávkách tramvají:

  • Pro linky číslo 26 a 91 se zřizuje nástupní zastávka Vozovna Vokovice (směr do centra) v ulici Do Vozovny před křižovatkou s ulicí Evropskou.

Náhradní doprava:

  • Jako náhradní dopravu lze využít pravidelné autobusové linky číslo 119 a 225.

Z důvodu omezení provozu v Evropské ulici doporučuje Dopravní podnik hl. m. Prahy cestujícím, aby při cestě na Letiště Václava Havla počítali s větší časovou rezervou nebo využili autobusovou linku 100 od stanice metra B Zličín.

Více na stránkách Dopravního podniku hl. m. Prahy, a.s.

Investorem výstavby nové tramvajové trati je Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s., zhotovitelem spol. Subterra a.s.