Dopravní opatření po dobu 1. etapy (1. 3. 2021 – 25. 4. 2021):

Provoz ve směru do centra bude pro všechny druhy dopravy zachován.

Provoz ve směru z centra:

  • autobusová doprava bude vedena po objízdné trase ul. Prokopova, Rokycanova, Jeseniova a Zelenky-Hajského, respektive Jana Želivského; podrobnosti o vedení dotčených linek jsou k dispozici na stránkách Dopravního podniku hl. m. Prahy, a.s.
  • ostatní doprava bude vedena po objízdné trase po komunikacích: Prokopova - Olšanská.

Investorem rekonstrukce komunikace je Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s. Stavební akce je koordinována s dalšími investory - Pražská vodohospodářská společnost, a.s., opraví vodovod a kanalizaci, Magistrát hl. m. Prahy vybuduje nové veřejné osvětlení a společnosti Cetin, Dial-Telecom, e3, Fiber Network, UPC, Vodafone a T-Mobile zde budou překládat své sítě.

Stavební práce na komunikaci Koněvova budou pokračovat až do konce listopadu letošního roku, dopravní opatření podle dalších etap budou aktuálně zveřejněna.