Etapy a rozsah dopravních opatření:

► 11. – 23. listopadu – v obou směrech jízdy uzavřen pravý jízdního pruhu, průjezd zachován levým jízdním pruhem;

► 23. listopadu – 1. prosince – v obou směrech jízdy uzavřen levý jízdní pruh, průjezd zachován pravým jízdním pruhem.

Investorem této stavební akce je spol. Letná Properties, a.s., zhotovitelem spol. Metrostav, a.s.