Doprava ve směru Pankrác bude v úseku Lounských – náměstí Hrdinů vedena jedním jízdním pruhem po tramvajovém tělese.

Investorem rekonstrukce je Pražská vodohospodářská společnost, a.s., zhotovitelem spol. Metrostav, a.s.