Objízdná trasa směr centrum: Svornosti – Hořejší nábřeží

Na komunikacích Staropramenná a Pivovarská je omezeno parkování.

Stavba je koordinována s pracemi dalších investorů, například rekonstrukce veřejného osvětlení a pokládky sítí jednotlivých správců. Dále je časově koordinována s uzavírkami, které se týkají rekonstrukcí tramvajové trati v ulici Nádražní.

Investorem stavební akce je Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., zhotovitelem spol. INPROS Praha, a.s.