Doprava bude vedena ve dvou jízdních pruzích v každém směru, tedy v režimu 2+2.

Samotná rekonstrukce komunikace je naplánována na rok 2021.

Investorem stavební akce je Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., zhotovitelem spol. STRABAG, a.s.