Změny tras tramvajových linek:

Linky č. 17 a 93 jsou v úseku Staroměstská – Čechův most odkloněny přes zastávku Malostranská.

Historická linka č. 42 je v úseku Královský letohrádek – Čechův most odkloněna přes zastávku Malostranská (na nábřeží Edvarda Beneše), pouze v uvedeném směru.

Změny v zastávkách tramvají:

Pro historickou linku č. 42 je zřízena zastávka Malostranská na nábřeží Edvarda Beneše, směr Čechův most.

Náhradní doprava není zavedena. V denním provozu lze v úseku Staroměstská – Právnická fakulta využít pravidelnou autobusovou linku č. 207.

Dopravní opatření pro automobilový provoz:

Uzavření Čechova mostu – objízdné trasy vedou po komunikacích:

- směr centrum: nábřeží Edvarda Beneše, Štefánikův most, Lannova, Nové Mlýny, Dvořákovo nábřeží;

- směr Holešovice: Dvořákovo nábřeží, Břehová, 17. listopadu, náměstí Curieových, Dvořákovo nábřeží, Nové Mlýny, Lannova, Štefánikův most;

- směr Klárov: Dvořákovo nábřeží, Na Rejdišti, 17. listopadu, náměstí Jana Palacha, Mánesův most.

Investorem rekonstrukce tramvajové trati je Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s.