Obousměrně je přerušen provozu tramvají v úseku Radošovická – Nádraží Hostivař, dochází ke změnám ve vedení autobusových linek v oblasti Zahradního Města a v úseku Švehlova – hostivařská rampa a obratiště je automobilová doprava svedena do jednoho pruhu pro oba směry.

Změny tras tramvajových linek

Všechny spoje linky č. 22 jsou ukončeny v zastávce Staré Strašnice (nástupní zastávka Radošovická).

Linka č. 26 bude do 20. 6. 2021 s ohledem na výluku Hlavní nádraží – Husinecká ve směru od Divoké Šárky zkrácena do zřízené zastávky Dlážděná – dále bude pokračovat jako linka č. 9 směr Sídliště Řepy.

Od 21. 6. 2021 bude ve směru z centra ze zastávky Strašnická odkloněna do zastávky Kubánské náměstí.

Linky 97 a 99 jsou ve směru z centra zkráceny do zastávky Staré Strašnice (nástupní zastávka Radošovická).

Náhradní autobusová doprava

V trase Strašnická – Staré Strašnice – Zahradní Město – Nádraží Hostivař je zavedena náhradní autobusová doprava - v denním provozu linka X26 a v nočním provozu linka X97.

Podrobné informace o změnách jsou k dispozici na stránkách Dopravního podniku hl. m. Prahy, a.s.

 

Investorem a zhotovitelem rekonstrukce tramvajové trati je Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s.

Investorem rekonstrukce vozovek a opěrných zdí Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., zhotovitelem spol. FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby, a.s.