Doba a rozsah opatření:

■ 26. 5. (cca od 15:00 hodin) – 27. 5. (cca do 16:00 hodin) budou uzavřeny tyto komunikace:
- NN2184 – sjízdná rampa Zenklova – V Holešovičkách;
- V Holešovičkách – pravý jízdní pruh od sjezdu na rampu NN2183 po připojení z rampy
NN2184;
- část chodníku v prostoru zastávky BUS "Vychovatelna", směr centrum;
 
Objížďka za uzavřenou sjízdnou rampu NN2184 Zenklova – V Holešovičkách povede po komunikacích: Zenklova, Čuprova, Povltavská.
 
■ 27. 5. 
- Organizovaná jízda na území hl. m. Prahy - trasa 1 – povede po komunikacích:
Ústecká, Horňátecká, Kobyliské nám., Nad Šutkou, Zenklova, NN2184.
Čas:
cca v 10:10 hodin – vjezd kolony cca 6 vozidel ve směru od Panenských Břežan na území hl. m. Prahy,
cca v 10:35 hodin – příjezd vozidel na místo atentátu v zatáčce před ul. V Holešovičkách.
 
- Organizovaná jízda na území hl. m. Prahy - trasa 2 – povede po komunikacích:
NN2184, V Holešovičkách, Most Barikádníků, Povltavská, Primátorská, Zenklova,
Elsnicovo nám., U Českých loděnic.
Čas:
cca ve 12:00 hodin – odjezd kolony cca 12 vozidel z místa konání akce v ul. V Holešovičkách
k Löwitovu mlýnu v ul. U Českých loděnic,
cca ve 12:15 hodin – příjezd vozidel k Löwitovu mlýnu.
 
V trase a časech obou organizovaných jízd budou uvedené komunikace postupně uzavírány na nezbytně nutnou dobu pro průjezd kolony.