V rámci předběžných tržních konzultací plánuje DPP oslovit celkem osm předních světových výrobců automatizovaných systémů metra, např. kanadský koncern Bombardier, německý Siemens, francouzský Alstom, italskou společnost Ansaldo STS ze skupiny Hitachi, Thales, Stadler a další. DPP si od konzultací slibuje získat veškeré informace a podklady pro správné a objektivní nastavení podmínek chystané veřejné zakázky tak, aby zadávací podmínky zároveň co nejlépe odpovídaly potřebám Prahy a DPP a současně byly nastaveny v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek.

„S automatizovaným provozem metra v Praze počítáme na nové trase D, ale uvažujeme o něm také na lince C. Při plném provozu jezdíme na lince C na maximu kapacit a další navýšení provozu či zkrácení intervalů budeme Pražanům moci nabídnout až po nasazení automatického systému metra. Naším záměrem je mít jednotný technologický systém a soupravy pro obě linky C i D, proto jej připravujeme jako jeden společný projekt. Očekáváme, že při objednávce automatických souprav pro obě linky pražského metra se dostaneme na výhodnější jednotkové ceny,“ řekl Adam Scheinherr, náměstek primátora pro oblast dopravy a předseda dozorčí rady DPP.

„Proces přípravy veřejné zakázky, její samotný průběh a následná realizace dopravního systému automatického metra včetně dodávky souprav je časově náročný proces. Zahájení provozu na nové lince D je plánováno na konec roku 2027. Abychom tento termín splnili, musíme paralelně pracovat nejen na stavební části projektu, ale i na realizaci dodávky nového automatického dopravního systému. Ekonomicky dává smysl, abychom ji realizovali souběžně nejen pro déčko, ale i pro modernizovanou linku C. Předběžné tržní konzultace se nám osvědčily u řady předchozích tendrů, pomohou nám vyspecifikovat řadu otázek. Očekávám, že první kolo v tomto případě povedeme zhruba do poloviny letošního července a po zpracování informací předpokládám vypsání samotné veřejné zakázky v průběhu první poloviny příštího roku,“ uvedl Petr Witowski, předseda představenstva a generální ředitel DPP.

Další informace naleznete v příloze.