Změnu bylo možné provést díky přípravě ze strany Dopravního podniku hl. m. Prahy, který již při rekonstrukci tramvajové trati v roce 2010 nechal koleje položit takovým způsobem, aby vyhovovaly novému řešení.

Na řadu přijde Francouzská

„Je potřeba myslet na budoucnost a každou rekonstrukci tramvajových tratí připravovat tak, aby bylo možné později bez dalších úprav kolejí bezbariérové zastávky jednoduše dobudovat. Tento postup šetří peníze za jinak nutné vícenáklady,“ uvedl náměstek primátora pro oblast dopravy Josef Nosek. Investorem akce byla Technická správa komunikací Praha, která za úpravy zaplatila cca 400 tisíc korun. Zastávka v opačném směru už byla bezbariérově upravena před třemi lety. Nyní podobnou přípravu DPP realizuje ve Francouzské ulici v Praze 10.