Pražané tak mají možnost podívat se nejen na staveniště, ale hlavně vidět to, co už dobrých 40 let nebylo v Praze k vidění – razící štíty. Na rozdíl od těch starých jsou ty dnešní plně mechanizované a řízené elektronicky. Zároveň ve stejný den proběhne slavnostní křest druhého ze štítů. Jména oběma dali malí pacienti z Kliniky dětské chirurgie Fakultní nemocnice v Motole. První štít, který už pracuje, se jmenuje Tonda (má za sebou už 150 vyražených metrů), druhý, který bude pokřtěn, Adéla.

Ideální spojení je tramvají anebo autobusem na Vypich, cesta na staveniště bude značena.