Obecně se Pražané domnívají, že v Praze zajišťuje dopravu jen Dopravní podnik hlavního města Prahy.  To platí stoprocentně jen pro metro a tramvaje. Pokud jde o autobusy,  celkem je v Praze včetně Dopravního podniku účastno na hromadné dopravě 13 společností. A nezapomínejme na vlaky, které jsou také součástí Pražské integrované dopravy.

Aby vše klapalo

Lidé, kteří cestují autobusy a vlaky, znají dobře nepříjemné okamžiky, kdy dojeli na přestup a  navazující spoj jim ujel. To bude spíše výjimkou. „Nový dispečink má za úkol koordinovat   jednotlivé dopravce pražské  integrované dopravy mezi sebou, řešit vzájemné návaznosti, ale i problémy se zpožděním nebo  naopak s nedodržováním jízdního řádu tak, aby řidiči nikomu neujížděli,“ uvedl mluvčí ROPID Filip Drápal.

Komunikují přímo s řidičem

Z dispečinku mohou zaslat zprávu přímo řidiči autobusu na trase, kterého sledují  jak na mapě, tak podle časů na  jízdním řádu. Takže dispečer může řidiče přibrzdit, protože je například o dvě a více minut před jízdním řádem, a naopak například pozdržet navazující spoj, má-li  řidič anebo vlak zpoždění.

Do konce roku i vlaky a DP Praha 

Vše probíhá zatím ve zkušebním provozu, ale už se ukazují první výsledky. Zpřesnilo se dodržování jízdních řádů u autobusů mimo Dopravní podnik hl. m. Prahy.  „Od Dopravního podniku zatím informace nemáme, ale to vše se změní,“ uvedl Filip Drápal. Podle něj by se měly do systému zapjit i České dráhy a Dopravní podnik do konce letošního roku.

Sledují i standardy kvality

Díky nově vzniklému dispečinku se lépe sledují standardy kvality, které ROPID  hodnotí jednou za čtvrt roku. Díky instalovaným GPS v autobusech menších dopravců se zlepšilo plnění standardů. Navíc i sami přepravci mohou tento dispečink využít pro kontrolu svých řidičů. I to přispívá ke zlepšení kvality Pražské integrované dopravy.