Objízdné trasy:

  • východní větev po komunikacích: Vysočanská, Sokolovská,
  • západní větev po komunikacích: Vysočanská, Střelničná, Liberecká.

Dopravní obsluha území Labuťka je zajištěna z Čuprovy ulice, dopravní obsluha areálu Správy služeb hl. m. Prahy je umožněna ulicí Kundratka.

Změny ve vedení linek MHD:

  • linka číslo 58 je zrušena,
  • linka číslo 140 je zkrácena do trasy Letňany – Tupolevova – Čakovice – Miškovice.

Podrobné informace o změnách jsou k dispozici na stránkách Dopravního podniku hl. m. Prahy, a.s.

Investorem stavební akce je Pražská vodohospodářská společnost, a.s., zhotovitelem kanalizace spol. OHL ŽS, a.s., zhotovitelem komunikace spol. EUROVIA CS, a.s.