Říjen 1829     Povozník Jakub Chocenský získal koncesi k provozování dvou omnibusových linek a stal se tak průkopníkem v provozování pravidelné dopravy osob na území Prahy.

23. 9. 1875     Prvním vyjetím koněspřežné tramvaje od Národního divadla do Karlína počal provoz pražské MHD.

31. 5. 1891     Provoz zahájila pozemní lanová dráha na Letnou poháněná vodní převahou.

18. 7. 1891     Byla zprovozněna první česká elektrická tramvaj v Praze na Letné. Stalo se tak zásluhou předního českého elektrotechnika Františka Křižíka.

25. 7. 1891     Provoz zahájila pozemní lanová dráha na Petřín, kterou postavilo Družstvo rozhledny na Petříně. Její pohon byl podobně jako u lanové dráhy na Letné zařízen na vodní převahu.

19. 3. 1896      Byl zahájen provoz Křižíkovy soukromé Elektrické dráhy na trase Praha–Libeň–Vysočany.

1. 9. 1897       Vznikly Elektrické podniky královského hlavního města Prahy, přímý předchůdce dnešního Dopravního podniku hl. m. Prahy.

28. 9. 1905     Na Karlově mostě začala jezdit Elektrická tramvaj. Z důvodu poruchovosti bylo od provozování tramvajové dopravy na Karlově mostě už v roce 1908 upuštěno.

7. 3. 1908       Elektrické podniky zahájily dopravu na první pražské (i české) autobusové lince z Malostranského náměstí na Pohořelec. Pro technické potíže byla 17. listopadu 1909 doprava bez náhrady zastavena a Praha opět zůstala bez autobusů.

21. 6. 1925     Autobusy se staly významným doplňkem tramvajové sítě již natrvalo na lince A z Vršovic do Záběhlic.

29. 8. 1936     Novinkou v pražské MHD se staly trolejbusy na první lince od střešovické vozovny přes Bořislavku ke kostelu sv. Matěje. Provoz trolejbusů byl ukončen 15. 10. 1972.

9. 5. 1974       Byl zahájen provoz metra na prvním provozním úseku linky C Sokolovská (dnes Florenc)–Kačerov.

12. 8. 1978     Zahájila provoz druhá linka metra A v úseku Leninova (dnes Dejvická)–Náměstí Míru a vedle hloubených stanic, známých z tratě C, se na ní objevily hluboko založené ražené trojlodní stanice.

2. 11. 1985      Základní síť pražského metra dotvořila třetí linka – B – na prvním provozním úseku v trase Smíchovské nádraží–Sokolovská (dnes Florenc).

1992    Vznik pražské integrované dopravy. Jde o systém dopravy v Praze a jejím zájmovém okolí provozovaný více dopravci za stejných podmínek pro cestující. Do systému PID byly následně zahrnuty i četné železniční tratě Českých drah.

1. 6. 1996       Došlo ke změně odbavovacího systému v hromadné dopravě osob na území Prahy a pražského regionu, která umožnila i provedení zásadní tarifní reformy. Byl opět zaveden přestupný tarif.

28. 11. 2003    Byla zprovozněna tramvajová trať rychlodrážního charakteru z Hlubočep na Barrandov.

Zdroj: http://www.dpp.cz/historie/#zakladni-data-z-historie-mhd-v-praze