Během výluky bude místo náhradní autobusové dopravy významně posílen provoz metra na lince B. Vlaky budou jezdit v plném provozu jako před vypuknutím pandemie covid-19, poslední soupravy budou z konečných vyjíždět ve 23:00. O posledním červnovém víkendu, kdy bude úplně vyloučen tramvajový provoz na Palackého náměstí, budou v době od 8:00 do 20:00 hodin v úseku Smíchovské nádraží – Florenc v sobotu 26. června jezdit vlaky

v intervalu 3 minuty, v neděli 27. června v intervalu 3 až 5 minut.

Změny v provozu MHD:

Změny tras tramvajových linek od pondělí 21. června 2021 (cca 4:30 hod.) do středy 7. července 2021 (cca 4:30 hod.), kdy jsou mimo provoz úseky Moráň – Palackého náměstí – Národní divadlo a Jiráskovo náměstí – Myslíkova.

Linka č. 2 bude ve směru od Sídliště Petřiny ze zastávky Hradčanská odkloněna do zastávky Špejchar.

Linky č. 3 a 92 budou v úseku Moráň – Výtoň odkloněny přes zastávky Botanická zahrada a Albertov.

Linka č. 4 bude zrušena.

Linka č. 5 bude ve směru od Vozovny Žižkov ze zastávky Lazarská odkloněna do zastávky Karlovo náměstí, odkud dále bude pokračovat jako linka č. 16 směr Ústřední dílny DP.

Linka č. 10 bude v úseku Anděl – Karlovo náměstí odkloněna přes zastávky Arbesovo náměstí, Újezd a Národní třída.

Linka č. 15 bude ve směru od Olšanských hřbitovů ze zastávky Anděl odkloněna přes zastávky Na Knížecí, Smíchovské nádraží a Hlubočepy do zastávky Sídliště Barrandov.

Linka č. 16 bude ve směru od Ústředních dílen DP zkrácena do zastávky Karlovo náměstí, odkud bude dále pokračovat jako linka č. 5 směr Vozovna Žižkov.

Linka č. 17 bude v úseku Národní divadlo – Výtoň odkloněna přes zastávky Národní třída, Karlovo náměstí a Botanická zahrada.

Všechny spoje linky č. 17 budou provozovány v trase Vozovna Kobylisy – Sídliště Modřany.

Linka č. 21 bude ve směru od Modřan ze zastávky Anděl odkloněna přes zastávky Kotlářka a Motol do zastávky Sídliště Řepy.

Linka bude v provozu celodenně včetně víkendů; v úsecích Sídliště Řepy – Kotlářka a Nádraží Braník – Sídliště Modřany / Levského budou v provozu pouze vybrané spoje.

Linka č. 94 bude v úseku Moráň – Palackého náměstí odkloněna přes zastávky Botanická zahrada, Albertov a Výtoň.

Změny v zastávkách tramvají

Zřizuje se pro oba směry zastávka Výtoň ve Svobodově ulici.

Změny v provozu autobusů

Pro linku č. 176:

Přemísťuje se zastávka Palackého náměstí (směr Stadion Strahov) do ulice Na Moráni před křižovatku s Gorazdovou ulicí.

Pro linky č. 904, 907 a 908:

Ruší se zastávky Palackého náměstí (směr Anděl) a Zborovská (pro oba směry).

Zřizuje se zastávka Jiráskovo náměstí (směr Anděl) na Jiráskově mostě v zastávce linky č. 910.

Přemísťuje se zastávka Karlovo náměstí (směr Anděl) do Resslovy ulice, přibližně 100 metrů za křižovatku s Karlovým náměstím.

Pro linku č. 910:

Ruší se zastávka Palackého náměstí (směr Letiště).

Přemísťuje se zastávka Karlovo náměstí (směr Letiště) do Resslovy ulice, přibližně 100 metrů za křižovatku s Karlovým náměstím.

 

Změny tras tramvajových linek o víkendu 26. června a 27. června 2021, kdy dojde k úplnému vyloučení provozu na Palackého náměstí.

Linka č. 7 bude v úseku Anděl – Albertov odkloněna přes zastávky Arbesovo náměstí, Újezd, Národní třída, Karlovo náměstí a Botanická zahrada.

Vybrané spoje linky č. 17 budou provozovány v trase Levského – Výstaviště Holešovice.

Linka č. 21 bude zrušena.

Linka č. 94 bude v úseku Lazarská – Anděl odkloněna přes zastávky Národní třída a Újezd.

 

Ostatní dopravní opatření platná od 21. června 2021 zůstávají v platnosti.

 

Podrobnosti jsou k dispozici na stránkách Dopravního podniku hl. m. Prahy, a.s.