Lanovka na Petřín

Lanová dráha na Petřín navazuje na tramvajovou dopravu v zastávce Újezd a je vedena po 510 metrů dlouhé trase Újezd–Nebozízek–Petřín s konečnou zastávkou v blízkosti populární vyhlídkové věže. Provoz dvou kabin je zajišťován po kolejích systémem tažných lan.

Petřínská rozhledna byla otevřena v roce 1891 a společně s přilehlým zrcadlovým bludištěm vytváří dominantu hlavního města. Na Petříně je také Štefánikova hvězdárna, která zahájila činnost v roce 1930.

Lanovka je v provozu celoročně (v letním období jezdí pravidelně každých 10 minut, od listopadu do března každou čtvrthodinu) a platí zde všechny typy jízdenek MHD. Možná je také přeprava jízdních kol. Lanová dráha není bezbariérově přístupná.

Jejím provozovatelem – stejně jako u lanovky v zoo – je Dopravní podnik hlavního města Prahy.

Lanovka v zoo

Sedačková lanová dráha v Zoologické zahradě hl. m. Prahy je populární atrakcí, která zahájila provoz v roce 1977. Její délka je 106 metrů, převýšení 50 metrů a pohybuje se rychlostí tři kilometry za hodinu. Je údajně nejpomalejší a překonává nejmenší převýšení ze všech lanovek v ČR. Kapacita je 720 lidí za hodinu, jízda trvá dvě minuty, jízdné činí 25 Kč pro jednotlivou jízdu (nahoru nebo dolů) cestujícího staršího 6 let. Děti do 6 let se přepravují zdarma.

Lanovka je v provozu od března obvykle do konce roku, tedy mimo zimu, aktuálně může provoz ovlivnit nepříznivá povětrnostní situace.