Lanovka na Petřín

Lanová dráha na Petřín navazuje na tramvajovou dopravu v zastávce Újezd a je vedena po 510 metrů dlouhé trase Újezd–Nebozízek–Petřín s konečnou zastávkou v blízkosti populární Petřínské rozhledny. Provoz dvou kabin je zajišťován po kolejích systémem tažných lan. Lanovka je v provozu celoročně mimo pravidelné výluky na jaře a na podzim.

Jízdné:

  • speciální jednotné nepřestupní jízdné za 60 Kč (jízdenky k zakoupení v automatech v zastávkách lanové dráhy),
  • platným jízdním dokladem jsou i předplatní kupony pro Prahu nebo jízdné s platností 24 hodin a více, doklady pro cestování za zvláštní ceny jízdného a doklady opravňující k bezplatné přepravě.

 Lanová dráha není bezbariérově přístupná.

Jejím provozovatelem – stejně jako u lanovky v zoo – je Dopravní podnik hlavního města Prahy.

Lanovka v zoo

Sedačková lanová dráha v Zoologické zahradě hl. m. Prahy je populární atrakcí, která zahájila provoz v roce 1977. Její délka je 106 metrů, převýšení 50 metrů a pohybuje se rychlostí tři kilometry za hodinu. Je údajně nejpomalejší a překonává nejmenší převýšení ze všech lanovek v ČR. Kapacita je 720 lidí za hodinu, jízda trvá dvě minuty,

Jízdné:

  •  25 Kč pro jednotlivou jízdu (nahoru nebo dolů) cestujícího staršího 6 let,
  •  děti do 6 let se přepravují zdarma.

Lanovka je v provozu od dubna obvykle do konce roku, tedy mimo zimu, aktuálně může provoz ovlivnit nepříznivá povětrnostní situace.