Metro jezdí denně od 5:00 do 24:00 hod. Intervaly jsou v dobách ranní a odpolední špičky cca 2-3 minuty, ve večerních hodinách nepřekračují 10 minut. O víkendech je na všech linkách jednotný interval 7,5 minuty.

Praktické informace

Provozovatelem metra je Dopravní podnik hlavního města Prahy, a. s., který je stoprocentně vlastněn hlavním městem. Na jeho stránkách si můžete pohodlně zjistit spojení i v kombinaci s tramvajovou a autobusovou dopravou, stáhnout si orientační plánek hromadné dopravy anebo zjistit aktuální dopravní situaci.

Cena jízdného

Základní přestupní jízdenka v celé síti MHD stojí 32 Kč pro dospělého a má platnost 90 minut. Na kratší vzdálenosti do 30 minut lze využít jízdenky za 24 Kč. Turistická jízdenka na 24 hodin stojí 110 Kč, na tři dny 310 Kč. Podrobné informace o jednotlivých tarifech naleznete v sekci Jízdné na stránkách dopravního podniku.

Jízdenky můžete koupit v automatech (jsou v každém vestibulu metra), v informačních centrech DPP, některých trafikách anebo přes mobilní telefon jako SMS jízdenku (do vestibulu ale raději vstupujte až po doručení potvrzení, protože v metru je slabý nebo žádný mobilní signál).

Pro pravidelné cestování po městě je cenově nejvýhodnější Lítačka s nahraným kupónem pro dané období (měsíční, čtvrtletní, roční). S nahranou aplikací „Doklad o nároku na zvláštní ceny jízdného“ také dovoluje dětem od 10 do 15 let a seniorům mezi 65 a 70 lety cestovat MHD bezplatně.

Linka A

Trasa metra v 17 stanicích spojuje konečné stanice Nemocnice Motol a Depo Hostivař; vede z Prahy 6 přes historické centrum do oblasti Prahy 10. V informačním systému je značena zelenou barvou a jejími přestupními stanicemi jsou Můstek (přestup na linku B) a Muzeum (přestup na linku C). Provoz na lince byl zahájen v roce 1978 a postupným prodlužováním dosáhla nynější délky téměř 17 km – jízdní doba soupravy metra je 32 minut.  Aktuální jízdní řád určený pro tisk naleznete zde.

Linka B

Trasa metra ve 24 stanicích spojuje konečnou stanici Zličín s Prahou 5, Prahou 2, 1, 8 a 9 až do stanice Černý Most. Obě konečné stanice jsou významnými terminály pro příměstskou a dálkovou autobusovou dopravu. V informačním systému je značena žlutou barvou a jejími přestupními stanicemi jsou Můstek (přestup na linku A) a Florenc (přestup na linku C). Provoz na lince byl zahájen v roce 1985 a v současné době má délku 25,6 km – vozy metra tuto vzdálenost překonávají za 41 minut. Aktuální jízdní řád určený pro tisk naleznete zde.

Linka C

Trasa metra spojuje ve 20 stanicích sever a jih hlavního města: konečnými stanicemi jsou Letňany a Háje, metro projíždí Prahou 9, 8, 7, 1, 2, 4 a 11. V informačním systému je linka C značena červenou barvou a jejími přestupními stanicemi jsou Florenc (přestup na linku B) a Muzeum (přestup na linku C). Jako nejstarší část pražského metra byla otevřena v roce 1974 a vlaková souprava za 36 minut překonává vzdálenost 22,4 km. Aktuální jízdní řád určený pro tisk naleznete zde.

Bezbariérové cestování

V souladu s trendem zpřístupnění dopravy i osobám se sníženou pohyblivostí jsou stanice uvedené do provozu v poslední době vybaveny výtahem nebo bezbariérovým přístupem. U starších stanic, pokud to dovolují technické možnosti, dochází k dodatečnému vybavení výtahy nebo schodišťovými plošinami. Postupně se také zlepšují podmínky pro přepravu kočárků a jízdních kol. Aktuální stav bezbariérových stanic naleznete na této mapě.