Praktické informace

Provozovatelem metra je Dopravní podnik hlavního města Prahy, a. s., který je stoprocentně vlastněn hlavním městem. Na jeho stránkách si můžete pohodlně zjistit spojení i v kombinaci s tramvajovou a autobusovou dopravou, stáhnout si orientační plánek hromadné dopravy anebo zjistit aktuální dopravní situaci.

Cena jízdného

Základní přestupní jízdenka v celé síti MHD stojí 40 Kč pro dospělého a má platnost 90 minut. Na kratší vzdálenosti do 30 minut lze využít jízdenky za 30 Kč. Turistická jízdenka na 24 hodin stojí 120 Kč, na tři dny 330 Kč. Podrobné informace o jednotlivých tarifech naleznete v sekci Jízdné na stránkách Dopravního podniku.

Jízdenky můžete koupit v automatech (jsou v každém vestibulu metra), v informačních centrech DPP, některých trafikách anebo přes mobilní telefon jako SMS jízdenku.

Pro pravidelné cestování po městě je cenově nejvýhodnější Lítačka s nahraným kupónem pro dané období.

 Linka A

Trasa metra v 17 stanicích spojuje konečné stanice Nemocnice Motol a Depo Hostivař; vede z Prahy 6 přes historické centrum do oblasti Prahy 10. V informačním systému je značena zelenou barvou a jejími přestupními stanicemi jsou Můstek (přestup na linku B) a Muzeum (přestup na linku C). Provoz na lince byl zahájen v roce 1978 a postupným prodlužováním dosáhla nynější délky téměř 17 km – jízdní doba soupravy metra je 32 minut.  Aktuální jízdní řád určený pro tisk naleznete zde.

Linka B

Trasa metra ve 24 stanicích spojuje konečnou stanici Zličín s Prahou 5, Prahou 2, 1, 8 a 9 až do stanice Černý Most. Obě konečné stanice jsou významnými terminály pro příměstskou a dálkovou autobusovou dopravu. V informačním systému je značena žlutou barvou a jejími přestupními stanicemi jsou Můstek (přestup na linku A) a Florenc (přestup na linku C). Provoz na lince byl zahájen v roce 1985 a v současné době má délku 25,6 km – vozy metra tuto vzdálenost překonávají za 41 minut. Aktuální jízdní řád určený pro tisk naleznete zde.

Linka C

Trasa metra spojuje ve 20 stanicích sever a jih hlavního města: konečnými stanicemi jsou Letňany a Háje, metro projíždí Prahou 9, 8, 7, 1, 2, 4 a 11. V informačním systému je linka C značena červenou barvou a jejími přestupními stanicemi jsou Florenc (přestup na linku B) a Muzeum (přestup na linku C). Jako nejstarší část pražského metra byla otevřena v roce 1974 a vlaková souprava za 36 minut překonává vzdálenost 22,4 km. Aktuální jízdní řád určený pro tisk naleznete zde.

Bezbariérové cestování

V souladu s trendem zpřístupnění dopravy i osobám se sníženou pohyblivostí jsou stanice uvedené do provozu v poslední době vybaveny výtahem nebo bezbariérovým přístupem. U starších stanic, pokud to dovolují technické možnosti, dochází k dodatečnému vybavení výtahy nebo schodišťovými plošinami. Postupně se také zlepšují podmínky pro přepravu kočárků a jízdních kol. Aktuální stav bezbariérových stanic naleznete na této mapě.