Rekonstrukce stanice metra B Národní třída, která patří mezi nejvýznamnější dopravní uzly v metropoli, byla zahájena 10. července 2012 a souvisela s výstavbou nového obchodního centra. „Modernizována byla nejen po vizuální stránce, ale výrazně se zefektivnila i funkčnost a údržba.  Vše proběhlo podle plánovaného harmonogramu i rozpočtu,“ uvedl generální ředitel DPP Jaroslav Ďuriš.

Úprava přístupu do stanice

Přestavěn byl přístup na nástupiště, stanice byla vybavena novými technologiemi a celkově bylo zrekonstruováno také technologické zázemí (rozvody vody a elektra, kabeláž, odvodňovací systém), jež je klíčové pro provoz a údržbu stanice. Ve stanici jsou kompletně vyměněny původní materiály a technologie, které zde byly použity již při její výstavbě v 80. letech minulého století. Celkové náklady na rekonstrukci dosáhly 670 mil. Kč. DPP tak při realizaci stavby dosáhl úspory ve výši cca 60 mil. Kč proti nákladům, které byly na stavbu vyčleněny v investičním plánu a v rámci provozních prostředků.

Eskalátory v nerezu

Nejvýraznější změnu stanice představuje nové řešení přístupu na nástupiště se související výměnou eskalátorů. Původní povrchový vestibul byl zrušen a jednolitý úsek dlouhých eskalátorů byl rozdělen na dvě části. První trojice pohyblivých schodů nyní cestující dopraví z nástupiště do nově vybudovaného vestibulu ve druhém podzemním podlaží budovaného obchodního centra. Z něj míří druhá trojice eskalátorů na povrch – ústí na roh ulic Purkyňovy a Spálené. Zároveň byly ve stanici zachovány dvě dvojice bezbariérových výtahů, vybudované v letech 2010–2011, které vedou z nástupiště do přestupní chodby a odtud do blízkosti tramvajové zastávky Lazarská.

Nové, odolnější obklady

Součástí rekonstrukce stanice Národní třída bylo také kompletní odstrojení obkladů použitých na stěnách mezi opěrnými sloupy. Původní skleněné obložení stěn a stropů bylo nahrazeno smaltovanými plechy, které jsou odolnější proti poškození jak mechanickému, tak sprejery. Záměrně byla zachována původní charakteristická zlatavá barva obkladů. Pod obklady byly nahrazeny dožívající laminátové vrstvy (zonty) novou bariérou z nerezových plechů jako zábrana proti průsakové vodě. Stanice je umístěna pod hladinou spodní vody, nové obložení by mělo bezpečně ochránit obklady na desítky let.

Elektronika na stěnách

Tradiční rámečky na stěnách v eskalátorovém tubusu nahradilo 42 digitálních obrazovek určených pro reklamní sdělení. Pražské metro je podle reklamní společnosti teprve třetí podzemní dráhou v Evropě, která se může touto technologií pochlubit. Dosud byla k vidění jen v Londýně a ve Vídni.

Nové automaty na jízdenky v testu

Ve vestibulu pasažéři naleznou i zmodernizované automaty na prodej jízdenek, které budou kromě mincí přijímat  i bezkontaktní platební karty. Automat se ovládá prostřednictvím dotykové obrazovky.

Národní třída byla vybavena těmito automaty v rámci pilotního projektu, kdy se budou testovat různé typy zařízení a sbírat připomínky cestujících. Další modernizované automaty i nové automaty od jiných výrobců se dále plánuje umístit také do dalších stanic metra v centru města. Společnost následně pilotní projekt na konci roku 2014 vyhodnotí, což pomůže ve vypsání veřejného výběrového řízení na dodavatele platebních automatů nové generace.