Prodloužení trasy metra A do Motola by se mohlo podle pražského dopravního podniku začít stavět v prosinci letošního roku. Město ale bude muset počítat také s inflací. S jejím zohledněním by se náklady mohly vyšplhat až na 21,6 miliardy korun. Dalších 1,735 miliardy Kč si vyžádá obnova vozů.

Nejvíce peněz bude muset město najít v letech 2013 a 2014, kdy by měla výstavba metra městskou pokladnu stát 8,7 miliardy korun. Do té doby půjde většina financí z operačního programu Doprava.

Podle magistrátu je projekt ekonomicky efektivní a životaschopný a je prokázána jeho ekonomická návratnost. „Cílem je zlepšení dopravní obsluhy Prahy 6 přímým napojením na trasu metra, odlehčení Vítězného náměstí a přilehlé části Prahy 6 od autobusové dopravy a zkvalitnění dopravní dostupnosti nemocnice Motol,“ uvedl mluvčí magistrátu Jiří Wolf.

Náměstkyně primátora Markéta Reedová zdůraznila, že pokud by zastupitelé peníze na dostavbu metra neuvolnili, hlavní město by přišlo o prostředky z evropských fondů. Zdůraznila, že prodloužení metra do Motola má dlouhodobou podporu. Dodala však také, že další prodloužení až na Ruzyň bude ještě předmětem diskuze.

Prodloužení trasy metra A v délce 12,9 kilometru bude rozděleno do tří etap. První bude dlouhá asi šest kilometrů a povede ze stanice Dejvická přes stanice Červený Vrch, Veleslavín a Petřiny do Motola. Druhá, celkem 4,3 kilometru dlouhá etapa, napojí stanice Bílá Hora, Dědina a Dlouhá Míle. Poslední a nejkratší úsek bude zahrnovat stanice Staré Letiště a Letiště Ruzyně.

Rozčlenění nákladů

Náklady celkem (bez DPH) Dotace hlavního města Prahy Prostředky Operačního programu Dopravy  
2008 228 483 000 228 483 000 0
2009 312 500 000 312 500 000 0
2010 1 553 135 000 232 970 000 1 320 165 000
2011 3 601 672 000 540 251 000 3 061 421 000
2012 4 262 181 000 639 327 000 3 622 854 000
2013 6 405 376 000 6 388 946 000 16 430 000
2014 2 353 641 000 2 353 641 000 0
celkem 18 716 989 000 10 696 119 000 8 020 869 000

Zdroj: Magistrát hlavního města Prahy

Zdroj: ČTK