Změny tras tramvajových linek:

Linky 4, 5, 12, 20 a 94 budou ve směru z centra ukončeny v obratišti Smíchovské nádraží.

Po dobu výluky bude zavedena náhradní autobusová doprava X12 v trase Smíchovské nádraží – Sídliště Barrandov. V ranní špičce bude linka posílena vloženými spoji ze zastávky Štěpařská ve směru na Smíchovské nádraží a v odpolední špičce ze Smíchovského nádraží do zastávky Štěpařská.

Změny v provozu autobusů:

Linka č. 128 bude vedena v trase: Na Knížecí – Zlíchov – Žvahov – Zlíchov – Na Knížecí.

Upozornění: Během této fáze výluky je oblast Zlíchova obsluhována pouze linkami č.120 a 128.

 

Podrobné informace o změnách jsou k dispozici na stránkách Dopravního podniku hl. m. Prahy. a.s.