Změny tras tramvajových linek:

Linka číslo 2 ve směru od Sídliště Petřiny ze zastávky Hradčanská bude odkloněna do obratiště Špejchar, kde bude ukončena.

Linka číslo 17 bude rozdělena na dvě části:

  • ve směru od Vozovny Kobylisy bude ze zastávky Staroměstská (na náměstí Jana Palacha) vedena jednosměrným objezdem přes zastávku Malostranská do zastávky Čechův most a zpět směr Vozovna Kobylisy;
  • ve směru od Levského bude zkrácena do zastávky Národní divadlo (v ulici Národní) – dále bude pokračovat jako linka číslo 18 směr Vozovna Pankrác.

Linka číslo 18 bude rovněž rozdělena na dvě části:

  • ve směru od Nádraží Podbaba bude ze zastávky Malostranská (na nábřeží Edvarda Beneše) vedena jednosměrným objezdem přes zastávku Právnická fakulta do zastávky Staroměstská (na náměstí Jana Palacha) a dále přes zastávku Malostranská zpět směr Nádraží Podbaba;
  • ze směru od Vozovny Pankrác je zkrácena do zastávky Národní divadlo (v ulici Národní) – dále pokračuje vlevo jako linka číslo 17 směr Sídliště Modřany.

Linka číslo 93 bude v úseku Staroměstská (na náměstí Jana Palacha) – Národní divadlo odkloněna přes zastávky Malostranské náměstí, Hellichova a Újezd.

V denním provozu bude zavedena tramvajová linka číslo 27 v trase Levského – Nádraží Braník – Palackého náměstí – Jiráskovo náměstí – Národní divadlo – Národní třída – Myslíkova – Jiráskovo náměstí – Palackého náměstí – Nádraží Braník – Sídliště Modřany.

Posílen bude provoz linek číslo 21 a 23.

Náhradní autobusová doprava nebude zavedena.

Podrobné informace jsou k dispozici na stránkách Dopravního podniku hl. m. Prahy, a.s.