„V době, kdy spolu lidé komunikují prostřednictvím telefonů, SMS zpráv, e-mailů  a dalších virtuálních komunikačních prostředků je to krok k tomu, aby k sobě měli blíž, aby spolu hovořili tváří v tvář,“ uvedl Jiří Pařízek, radní pro dopravu.

Vše připomenou cedule

„Komunikační vagony nebudou určeny striktně lidem majícím zájem o komunikaci, v žádném případě tedy nedojde k narušení kapacity přepravy. Jde prozatím pouze o pilotní projekt a budeme hodnotit jeho odezvu,“ řekl Jaroslav Ďuriš, generální ředitel DPP. Jako připomínku budou každou sobotu ve vestibulech metra vývěsní cedule s upozorněním na komunikační vagon. Cedule už existují, takže jediným nákladem byl tisk plakátků.

Konverzační téma jakékoli

Své zkušenosti i připomínky mohou cestující  sdělit  prostřednictví facebookové stránky DPP.  „Tato stránka nám poslouží jako prostředek k vyhodnocení celého projektu. Po zveřejnění našeho záměru se ale více než 80 procent lidí vyjádřilo kladně,“ uvedl J. Ďuriš. Pokud jde o témata ke konverzaci, lze si ji vyložit jako seznamovací, můžete si najít partnera, s kterým byste šli na pivo, do divadla, na houby anebo si zaběhat do Stromovky.

Metro jako seznámení

Na stránkách DPP už proběhl první průzkum. Kromě toho, že 80 procentům lidí se nápad líbí, dalších 32 procent uvedlo, že se v metru už seznámili, vzniklo mezi nimi přátelství či dokonce láska.  Nadpoloviční většina cestujících (61 %) pak souhlasí s myšlenkou, že lidé dnes dávají přednost virtuálnímu navazování mezilidských vztahů před osobní komunikací. „Komunikační vagon“ tak chce jít proti tomuto trendu.

Projekt „komunikační vagon“ je prvním projektem tohoto typu, k němuž bude využívána nejméně vytížená linka metra A (v délce 10,995 km s celkovým počtem 13 stanic). Vozy linku metra A projedou za 21:30 minuty, což je nejrychleji ze všech tří linek.