Cestujícím poskytne aktuální informace o dopravní situaci, zdarma všechny potřebné informační materiály a také zde bude možné koupit jízdenku včetně místenky na vnitrostátní i mezinárodní autobusové spoje.

„Veřejná doprava musí být atraktivní nejen z hlediska četnosti spojů a komfortu dopravních prostředků. Nesmírně důležité je, jak se cestující cítí už v nástupní zastávce. Proto Praha aktivně řeší neutěšený stav některých autobusových terminálů, prioritou jsou v tomto případě Černý Most a Zličín. Nová informační služba pro cestující na Černém Mostě je prvním krokem pro celkové zlepšení informačního servisu na autobusových terminálech v Praze,“ uvádí náměstek pražského primátora a radní pro dopravu Adam Scheinherr.

„V rámci Černého Mostu by se měli cestující ještě v rámci letošního roku setkat s kvalitnější navigací na jednotlivá odjezdová stanoviště a instalovány by měly být také elektronické informační panely zobrazující aktuální odjezdy z celého terminálu,“ uvádí ředitel ROPID Petr Tomčík. Nově zřízená dispečerská služba ROPID zajistí lepší kontrolu nad dodržováním pravidel v rámci autobusových terminálů a také aktuální informace o dopravní situaci. „Stejného zlepšení informačního komfortu by se měli ještě v letošním roce dočkat cestující městskou, regionální, dálkovou i mezinárodní dopravou na autobusovém terminálu Zličín,“ dodává Petr Tomčík.   

Nové dopravní infocentrum je umístěno v prostorách odbavovací haly autobusového nádraží hned u výstupu z metra na místě původní prodejny jízdenek. Otevřeno je v pracovní dny od 8:00 do 18:00 s polední přestávkou 12:00-12:30 a nabízí tyto služby:

  • informace o aktuálních jízdních řádech a spojeních v rámci celé České republiky
  • informace o aktuální provozní situaci a případných mimořádnostech hlášených jednotlivými dopravci
  • zdarma informační materiály Pražské integrované dopravy včetně jízdních řádů z celostátního informačního systému
  • prodej vnitrostátních i mezinárodních jízdenek a místenek ze systému AMSBUS