Velkokapacitní odstavné kolejiště v Hostivaři má 20 přímých kolejí, každá o 101 metrech. Stavba byla zahájena 14. 11. 2018 na místě bývalého fotbalového hřiště a dnes dopoledne byla zkolaudována. Extrémně krátkého času realizace stavby se povedlo docílit díky využití novely stavebního zákona a sloučením územního a stavebního řízení do jednoho procesu, a také díky využití vlastních kapacit jednotky Dopravní cesta Tramvaje. Zajímavostí je, že na stavbě byly zužitkovány použitelné panely z rekonstruovaných tramvajových tratí v Praze.

„Rozvoj tramvajových tratí v Praze je jednou z hlavních dopravních priorit Magistrátu hl. města Prahy. Je ale nutné myslet i na tu část, kterou veřejnost na první pohled nevnímá, nicméně je stejně důležitá: na dostatečnou kapacitu a důstojné prostory pro odstavování, opravy a údržbu tramvají. Je mi sympatické, že DPP při stavbě zohlednil i ekonomickou stránku projektu a zužitkoval použitelné stavební prvky z nedávných rekonstrukcí tramvajových tratí v Praze,“ uvedl Adam Scheinherr, předseda dozorčí rady DPP a náměstek primátora pro dopravu.

„Infrastruktura tramvajového zázemí je v Praze dlouhodobě poddimenzována. Zápasíme s deficitem odstavných kapacit nejen pro ústřední dílny, ale také obecně pro správu vozového parku. Díky tomuto projektu a po sjednocení vypravování tramvají z Hostivaře a Hloubětína ušetříme na provozních nákladech zhruba milion korun na roční bázi, což je v souladu s plánem na snižování nákladů DPP. Jsem rád, že se stavbu díky našim zaměstnancům povedlo zprovoznit v tak krátkém čase, s téměř dvouměsíčním předstihem,“ řekl Petr Witowski, předseda představenstva a generální ředitel DPP.

Stavba velkokapacitního odstavného kolejiště v Hostivaři je první částí projektu. „Ve druhé etapě plánujeme přímo u nového kolejiště postavit novou opravárenskou halu, která bude mít dvoupodlažní vestavbu tak, aby v ní bylo možné provádět údržbu všech typů tramvají a byl k nim zajištěn odpovídající přístup jak od podvozku, tak i od střechy. V hale budou dvě koleje a počítáme se čtyřmi stanovišti pro opravu. Výstavbu haly předpokládáme ve druhé polovině tohoto roku a zprovoznění do konce roku 2019,“ doplnil Jan Šurovský, člen představenstva a technický ředitel DPP.