Změny v MHD mají vytvořit efektivnější systém, který lidem i nadále poskytne na všech trasách kvalitní spojení.  Nově bude jezdit 5 páteřních tramvajových linek s intervalem ve špičce 4 minuty a 38 metrobusových linek s intervalem ve špičce 6-8 minut. Nový systém zároveň zavádí nová přímá spojení, která zatím vůbec neexistovala.

Stáhněte si důležité dokumenty:

 1. Zrušení linky 19

  Jedinou výhodou linky 19 oproti navrhované náhradě linkami 16 a 26 bylo přímé spojení Strašnic s Palmovkou. Z přepravních průzkumů vyplývá, že vytíženost linky 19 v tomto směru při průjezdu Želivského byla ve špičce všedního dne pouze 26%. Navíc využívá tento směr třikrát méně cestujících než pomocí linek 10 a 16, jejichž přímý směr zde zůstává zachován. Sloučením nástupní zastávky Želivského ve směru Libeň se už lidé nebudou muset rozmýšlet, na kterou zastávku v tomto uzlu jít, a tramvaj jim pojede z téže zastávky ve dvakrát kratším intervalu. Pro cestující z původní linky 19 je tu bezproblémový přestup v zastávce Mezi hřbitovy mezi linkami 16 a 26, který se odehrává v téže zastávce bez nutnosti kamkoli přecházet.

 2. Zkrácení linky 11 v oblasti Strašnic

  Z přepravních průzkumů vyplývá, že u linky 11 nastává v zastávce Flora ve směru z centra výrazný pokles využití, proto bude zkrácena do zastávky Olšanské hřbitovy. Prodloužená linka 5, která linku 11 v úseku Flora – Černokostelecká nahradí, bude nejen lépe odpovídat současné poptávce, ale nabídne obyvatelům Nových Strašnic přímé spojení do oblasti Žižkova a Starého Města. V původním směru do Vinohrad lze použít také metro A, které je vedeno pod značnou částí Vinohradské třídy. Pro cestující ze Strašnic na Vinohrady, kteří nechtějí jet metrem, je tu bezproblémový přestup v zastávce Flora mezi linkami 5 a 11, který se odehrává v téže zastávce bez nutnosti kamkoli přecházet.

 3. Odklonění linky 12 přes Letnou

  Dlouhodobě evidujeme požadavek Prahy 7 na přímé spojení Letné a Holešovic. Dosavadní obsazenost linky 15 by však neobhájila zachování jejího provozu. Proto je v úseku Strossmayerovo náměstí – Malostranská linka 12 odkloněna přes Letnou s jízdní dobou delší pouze o 4 minuty. Oproti neobydlenému nábřeží Vltavy obslouží linka 12 hustě osídlenou oblast Letné, která tak získá přímé spojení s oblastí Malé Strany a Smíchova a zároveň bude zachováno přímé propojení Letné s Holešovicemi.

 4. Zkrácení linky 218 na Evropské třídě

  Současná trasa linky 218 je vedena cca 5 km v přímém souběhu s tramvajovou tratí v Evropské ulici (roční úspora ze zkrácení linky činí 12 mil. Kč). Také z důvodu předpokládaného dalšího zhoršování průjezdnosti Evropské ulice v souvislosti s výstavbou metra (již dnes je zde jízdní doba tramvaje srovnatelná s autobusem) bude tato linka zkrácena do zastávky Nádraží Veleslavín. Tím bude umožněn bezproblémový přestup na tramvaj v zastávce Vozovna Vokovice, kde bude autobus zastavovat přímo v tramvajové zastávce, takže nebude nutné kamkoli přecházet. Pro alespoň částečné zajištění přímého spojení sídliště Na Dědině s metrem bude zachován provoz linky 206 ve stávající trase na Dejvickou a nově bude rozšířen i o ranní období pracovního dne. Na provoz linky 206 výraznou měrou přispívá Obchodní centrum Šestka.

 5. Zkrácení linky 123 v Plzeňské ulici

  Linka 123 je v úseku Kavalírka – Anděl vedena více než 2 km v přímém souběhu s tramvajovou tratí v Plzeňské ulici (roční úspora ze zkrácení linky činí 5 mil. Kč). Po její částečné rekonstrukci v roce 2010 je tato trať rychlejší a bezpečnější. Linka 123 bude zkrácena do zastávky Kavalírka, kde bude zastavovat v těsné blízkosti tramvajových zastávek, které jsou propojeny bezbariérovými signalizovanými přechody. Díky zkrácení trasy bude možné vyhovět požadavku zdejších obyvatel a zkrátit intervaly linky 123 o víkendu ze 30 na 15 minut.

 6. Sloučení linek 125 a 271

  Důvodem pro sloučení linek 125 a 271 je zvýšení jejich atraktivity a nabídka velmi oblíbeného přímého spojení s oblastí Prahy 5 také pro petrovické a hornoměcholupské sídliště. Je nutné si uvědomit, že linky 125 a 271 jsou jedny z nejspolehlivějších linek a ani na Jižní spojce, ani na Průmyslové ulici nedochází po zprovoznění jižní části Pražského okruhu k pravidelnému zpožďování spojů. Také v porovnání jízdních dob se nová trasa linky 125 nijak nevymyká běžným autobusovým linkám. Trasu ze Smíchovského nádraží až na Skalku ujede za 45 minut, což je například stejně jako celá trasa dnešní linky 154. V případě náhlých mimořádností na Jižní spojce budou případné náhlé potíže s pravidelností řešeny dispečersky.

 7. Zkrácení linky 154 ve Švehlově ulici

  Podobně jako linky 123 nebo 218 je i linka 154 v přímém souběhu s tramvajovou tratí ve Švehlově ulici, a to v délce cca 3 km (roční úspora ze zkrácení linky činí 10 mil. Kč). Navíc obsazenost linky 154 se v tomto úseku pohybuje ve všední dny kolem 50% a na Skalku přijíždí tato linka obsazená pouze z cca 33%. V letošním roce se připravuje zásadní modernizace tramvajové trati ve Švehlově ulici, díky které se zrychlí cestování a přibudou nové zastávky, jedna z nich například u nákupního centra v Hostivaři. Místo pouhého zkrácení linky 154 na Nádraží Hostivař ve směru od Petrovic bude v oblasti Horních Měcholup nahrazena linkou 183, která nabídne rychlejší cestu na Háje (nebude zajíždět do zastávek Newtonova a Morseova) a také nové přímé spojení s oblastí Žižkova nebo Vysočan, a to v původních parametrech linky 154.

 8. Změna obsluhy Satalic

  Hlavními důvody pro celkovou změnu obsluhy Satalic je příliš dlouhá cesta ze Satalic k nejbližší stanici metra (Rajská zahrada zajížďkou přes Lehovec) a nízká obsazenost linky 186 v úseku Kbely – Satalice. Abychom mohli v blízké budoucnosti vyhovět požadavku Satalic na obsluhu nové zástavby v jejich východní části, bude nutné prodloužit linku 186 ještě dále východním směrem. Takto vzniklá zajížďka by už byla pro cestující, kteří přes Satalice pouze projíždějí, neúnosně dlouhá, proto bude spojení mezi Letňany, Kbely, Satalicemi a Černým Mostem napřímeno linkou 202 v parametrech odpovídajících poptávce. Zároveň nabídneme Satalicím rychlejší spojení s metrem B odkloněním linky 186 přes Lehovec ke stanici Hloubětín. Pro cestování ze Satalic do centra je však již dnes nejrychlejší použít vlakovou linku S3. Provoz vlaků zde chceme i nadále rozšiřovat.