Česká legislativa doposud s touto alternativou nepočítala. „Jdeme a chceme jít s dobou a technologiemi, které jsou dnes k mání, ale v tomto případě šly nápady před českými zákony. Poslanecká sněmovna ale dnes udělala krok směrem do budoucnosti,“ řekl náměstek primátora pro dopravu Adam Scheinherr.

Praha momentálně pracuje na lince metra D, které počítá s provozem vlakových souprav bez strojvedoucích. Plán reaguje na neustále se rozvíjející technologie v oblasti dopravy. Díky nim bude Dopravní podnik hl. m. Prahy schopen zajistit hladší průběh jízdy metrem při kulturních nebo jiných akcích, kdy je v prostorách stanic výrazně vyšší počet lidí, než je obvyklé za běžného provozu.

„Momentálně je nejkratší interval mezi příjezdem jednotlivých souprav na lince C sto patnáct sekund. Metrem bez strojvedoucích budeme schopni zkrátit interval až na osmdesát sekund a obsloužit mnohem více lidí na nástupišti. Do budoucna si tím také personálně ulehčíme. Chtěl bych moc poděkovat všem poslancům, kteří pro novelu zákona hlasovali nebo se podíleli na její přípravě,“ dodal Adam Scheinherr.

Novela zákona půjde 30. října do Senátu, pokud ji horní komora schválí, nebo se rozhodne se novelou nezabývat, půjde k prezidentovi. Ten bude mít dalších třicet dní na její podpis, případně na vrácení. Po podpisu prezidenta se zákon publikuje ve Sbírce zákonů a nabývá účinnosti patnáct dní po vyhlášení.