„V rámci nezbytné kontroly drážního tělesa lanovky na Petřín dojde k přesnému geodetickému měření jednotlivých prvků trati, rozchodu kolejí a dalších součástí kolejového svršku. V rámci pravidelné údržby např. vyčistíme navíjecí komory či osvětlení tratě a stanic. Před opětovným otevřením proběhne neodmyslitelný úklid tratě, stanic a vozů,“ uvedl Pavel Kejha, vedoucí provozovny Lanová dráha Petřín.

Do pravidelného provozu se lanová dráha vrátí v pátek 28. října 2022.

Lanová dráha Újezd – Petřín začala veřejnosti sloužit 25. července 1891. Od roku 1920 měla 12letou přestávku. Následně sloužila 33 let do roku 1965, kdy rozsáhlé sesuvy půdy trať zničily. Současná lanovka vozí cestující na Petřín a zpět od roku 1985. Od té doby do konce letošního roku se na ní svezlo 56 475 816 cestujících. V roce 2021 využilo lanovku na Petřín 1 015 490 cestujících.

V současné době se připravuje projekt modernizace této lanové dráhy.

Více informací na stránkách Dopravního podniku hl. m. Prahy, a.s.