Závada byla zjištěna na nápravě jednoho z vozů a podle informace Dopravního podniku hl. m. Prahy se jedná o ložisko. Opravu není možné provést na místě, vymontovanou nápravu je třeba odvézt do servisní firmy, kde budou vyměněna všechna ložiska. Za předpokladu, že oprava proběhne hladce, plánuje Dopravní podnik zahájení provozu v sobotu 16. června do 12:00 hodin.