Změny tras tramvajových linek:

Linka č. 5 bude ve směru od Holyně ze zastávky Jindřišská odkloněna přes zastávku Masarykovo nádraží do zastávky Bílá labuť.

Linky č. 9 a 95 budou v úseku Olšanské náměstí – Nákladové nádraží Žižkov odkloněny přes zastávky Flora, Olšanské hřbitovy a Želivského.

Linka č. 26 bude v úseku Olšanské náměstí – Želivského odkloněna přes zastávky Flora a Olšanské hřbitovy.

Náhradní autobusová doprava nebude zavedena.

Stavební práce v Olšanské ulici u křižovatky s ulicí Jana Želivského nebudou mít dopad do provozu tramvají v úseku Ohrada – Želivského.

Investorem výměny vodovodního řadu je Pražská vodohospodářská společnost, a.s.