Na všech linkách přívozů PID plují palubová plavidla s bezbariérovým přístupem z přístavního mola a platí zde veškeré jízdenky PID. Jízdní kola se přepravují bezplatně. 

Přívozy nejsou z bezpečnostních důvodů provozovány při zvýšené hladině řeky Vltavy, které stanovuje Plavební vyhláška, případně při jiných nepříznivých podmínkách ovlivňující bezpečnost provozu.

Více informací a jízdní řády najdete na stránkách https://pid.cz/privozy/ .

Přívoz P1: Sedlec - Zámky

Přívoz s celoročním provozem zajišťuje spojení Sedlce a Zámků na severním okraji Prahy, které je atraktivní pro výlety vltavským údolím (např. okruh Stromovka – Troja – Zámky – Sedlec – Podbaba – Stromovka) i pro běžné denní cesty. Cesta z Bohnic na Suchdol (přes Holešovice cca 60 minut) může při využití přívozu trvat jen půl hodiny. Ještě výhodněji vychází spojení z Bohnic na Prahu 6 a do Roztok nebo Kralup nad Vltavou.

Na přívozu P1 jsou možné další plavby nad rámec plaveb uvedených v jízdním řádu, a to mezi první a poslední plavbou dle jízdního řádu. Tyto plavby lze uskutečnit na základě požadavku cestujících tak, aby nebyly ovlivněny plavby dle jízdního řádu. Potřeba plavby mimo jízdní řád se signalizuje akusticky (kruhem nebo požádáním) a za takovou plavbu se neplatí žádný příplatek.

Přívoz P2: V Podbabě - Podhoří

Přívoz s celoročním provozem spojuje vltavské břehy mezi vyústěním Šáreckého údolí a Podhořím, od dubna do října s posílením provozu druhou lodí. Využití přívozu je atraktivní zejména pro spojení oblastí Prahy 6 a Troje pro rekreační i běžné denní cesty.

Cesta veřejnou dopravou z Dejvic přes Holešovice do Troje trvá přes 30 minut (a může být komplikována silnou automobilovou dopravou v oblasti Troje), ale využitím přívozu se tato doba zkracuje na polovinu. Cesta přívozem je navíc zajímavější, než obyčejná cesta tramvají a autobusem, popř. metrem.

Přívoz P2 zajišťuje pouze plavby uvedené v jízdním řádu. Při zvýšené poptávce může být z kapacitních důvodů provozován nepřetržitě (tj. nemusí být přesně dodrženy odjezdy dle jízdního řádu). 

Přívoz P3: Lihovar - Veslařský ostrov (Dvorce)

Přívoz se sezonním provozem (duben - říjen) nabízí atraktivní spojení oblasti Podolí a Zlíchova, a to včetně návazností linek pozemní dopravy.

Přívoz P3 zajišťuje pouze plavby uvedené v jízdním řádu. Při zvýšené poptávce může být z kapacitních důvodů provozován nepřetržitě (tj. nemusí být přesně dodrženy odjezdy dle jízdního řádu).   

Přívoz P4: Císařská louka - Kotevní a přívoz P5: Císařská louka - Výtoň

Přívozy se sezonním provozem (duben - říjen) spojují severní cíp ostrova Císařská louka s oběma vltavskými břehy.

Přívozy nabízejí spojení zejména pro výlety, jako cíl lze doporučit nezvyklý malebný výhled na Vyšehradskou skálu z Císařské louky.

Přívozy P4 a P5 zajišťují pouze plavby uvedené v jízdním řádu. Odjezdy spojů obou linek se střídají tak, že z Císařské louky přívoz odplouvá každých 15 minut.

Přívoz P6: Lahovičky – Nádraží Modřany

Přívoz se sezonním provozem (duben - říjen) zajišťuje spojení vltavských břehů poblíž ústí Berounky. Tím nabízí především rychlé spojení z osídleného modřanského břehu na přírodnější levý břeh.

Na přívozu P6 jsou možné další plavby nad rámec plaveb uvedených v jízdním řádu, a to mezi první a poslední plavbou dle jízdního řádu. Potřeba plavby mimo jízdní řád se signalizuje akusticky (zvonem nebo požádáním) a za takovou plavbu se neplatí žádný příplatek.

Přívoz P7: Pražská tržnice – Ostrov Štvanice – Rohanský ostrov

Přívoz se sezonním provozem (duben - říjen) spojuje východní cíp ostrova Štvanice s oběma vltavskými břehy. Nabízí tak spojení na jinak obtížněji dostupný ostrov Štvanice, ale i rychlou a zajímavou přepravu mezi Holešovicemi a rozvíjejícím se Karlínem.

Na přívozu P7 jsou v provozní době při delším intervalu možné další plavby nad rámec plaveb uvedených v jízdním řádu.  Potřeba plavby mimo jízdní řád se signalizuje akusticky (kovovým úderem nebo požádáním) a za takovou plavbu se neplatí žádný příplatek.