Pozvání na přívozy

Sezona začala a pro ty, kteří si chtějí přívozy vyzkoušet, pořádá Praha, Muzeum Karlova mostu a První Všeobecná Člunovací Společnost v sobotu 10. dubna zahájení sezony volným dnem. „Vyzkoušejte si třeba napojení na cyklostezky,“ uvedl Zdeněk Bergman. Jednotlivá místa přívozů budou propojena mimořádnou lodní linkou salónní rychlolodi Nepomuk. Na všech přívozech uvidí návštěvníci i tradiční převoznická řemesla - pletení košíků a vrší, hrnčířství, kovářství, práce ze dřeva a vosku. V provozu bude zdarma i legendární přívoz Pražskými Benátkami, který bude převážet cestující na tajemný ostrov pražských legend u Křižovnického kláštera. Zde ožijí pražské příběhy a jejich divadelní zpracování. Nejaktivnější účastníci převoznického dne, kteří nasbírají převoznická razítka ze všech linek, budou zařazeni do slosování o pět darů sv. Jana Nepomuckého. První cenou je víkendový pobyt v italských Benátkách pro celou rodinu.

Další loď byla nutná

Nejvytíženějším přívozem je ten, který spojuje Sedlec a Podhoří. „Je to téměř neuvěřitelné, že pražské přívozy přepravily za loňský rok 337 tisíc lidí a právě přívoz Podhoří–Sedlec pak celých 128 tisíc pasažérů,“ upozornil primátor Pavel Bém, který slavnostně zahájil plavbu s dětmi z Dětského domova v Dolních Počernicích. „Je tedy logické, že tento přívoz posílil o další loď, protože v sezoně tu projede v některých dnech i tisícovka lidí.“ Pražské přívozy jsou součástí MHD a Pražské integrované dopravy, na lodích se jezdí samozřejmě na jízdenku MHD, a kolo, protože jsme v místě, kde se spojují pražské cyklostezky, tu lodi vozí zdarma.“

Chystá se nové plavidlo

Přívoz Sedlec–Podhoří si žádá novou loď, zvlášť, pokud zájem ještě poroste. „Vyzkoušeli jsme tu naše základní plavidla a nyní tušíme, jak by ideální loď pro tento přívoz měla vypadat,“ uvedl Zdeněk Bergman, který uvažuje o vyprojektování lodi ušité  na míru nejvytíženějšímu místu Vltavy. „Každá část řeky má svá specifika, takže proto musíme vyrobit loď přímo pro Pobabu,“ řekl Zd. Bergman.

Užijte si Prahu

„Pro Troju je to tento přívoz  klíčovým, otevírá možnost nové, atraktivní cesty do Troji a do zoologické a botanické zahrady,  propojuje Lysolajské a Drahanské údolí a umožňuje v  severní části města strávit příjemný den v přírodě,“ upozornil starosta Troje Tomáš Drdácký, který sám přívozu hojně využívá k cestě do práce. „Místo půlhodinovému cestování metrem dávám přednost čtvrthodince s pomocí přívozu,“ řekl starosta, který pracuje na ČVUT.  „Před rokem jsme otevírali novou linku č. 236 minibusu, který doplňuje místní dopravu a nabízí i obyvatelům Bohnic nechat doma auto a vypravit se atraktivním a rychlým způsobem do města.“

Chystá se další přívoz

Tam, kde v Praze chybějí mosty, nahrazují je přívozy. Ukazuje se, že zatím je Vltava vcelku dobře pokryta. Chystá se ale expanze na Berounku. „V první řadě bychom ale chtěli zkvalitnit   šest přívozů dosavadních. Tak,  jak postupně narůstá poptávka, budeme zřejmě muset   řešit  kapacitu lodí. V materiálu, který k přívozům schválila rada hl. m. Prahy, se pak počítá s přívozem na Berounce, jenž by spojil Černošice a oblast Zbraslavi. Zprovozněn by měl být  během příštích dvou let,“ uvedl ředitel ROPID  Pavel Procházka.

Duch Oty Pavla nad Berounkou

Ještě po roce 1990 provozovala černošický přívoz paní Věra Kadlecová, kterou ale okolnosti donutily ukončit provoz. Nový přívoz by měl být součástí Pražské integrované dopravy a zároveň by se na něm mohly podílet i Černošice. „Berounka je unikátní českou řekou popsanou nezapomenutelně Otou Pavlem a určitě si takovou obnovu zaslouží,“ uvedl Zdeněk Bergman.