Příčinou havárie bylo závažné poškození kolejnic, vylučující další provoz. Závada spočívala v nevratném poškození kolejnic v oblouku na křižovatce Národní x Spálená v podobě vícečetných počínajících lomů kolejnic, které již neumožňovaly jiný opravný zásah, než okamžitou výměnu. „K poškození kolejnic došlo provozem, který je na místě vysoký nejen v českém, ale i v evropském měřítku,“ uvedl Miroslav Penc, vedoucí jednotky Dopravní cesta Tramvaje. „Díky mimořádnému pracovnímu nasazení dělníků a velikému pochopení dotčených orgánů MHMP, Prahy 1 a v neposlední řadě IZS proběhly nezbytné práce rychle a efektivně. Proti předpokládanému harmonogramu budou práce ukončeny výrazně dříve. Provoz tramvají bude obnoven již krátce po půlnoci z pondělí na úterý,“ dodal Penc.

Informace o změnách tras tramvajových linek během výluky na: http://www.dpp.cz/lazarska-narodni-trida-ujezd-docasne-preruseni-provozu-tramvaji/.