DPP v těchto dnech vypsal veřejnou zakázku na zhotovitele celého projektu, jehož předpokládaná hodnota je téměř 1,3 miliardy Kč. DPP očekává vyhlášení vítěze tendru na konci letošních letních prázdnin. Stavební práce ve stanici Jiřího z Poděbrad DPP plánuje zahájit ještě letos v listopadu, potrvají více než 2 roky do poloviny března 2023.

„V případě revitalizace stanice Jiřího z Poděbrad nově klademe větší důraz na design, intenzivně v této věci spolupracujeme s týmem architektů. Pražské metro má nejen svoji nedocenitelnou dopravní funkci, ale i uměleckou a architektonickou. S modernizací každé stanice chceme posilovat všechny jeho hodnoty. Novinkou na Jiřího z Poděbrad například je, že svítidla na nástupišti již nebudou na samostatných závěsech, ale nově integrována do obkladu stanice. Kompletní revitalizací stanice metra Jiřího z Poděbrad položíme základy k přestavbě a modernizaci celého náměstí,“ řekl Adam Scheinherr, náměstek primátora pro oblast dopravy a předseda dozorčí rady DPP.

„Připravovaná modernizace stanice metra Jiřího z Poděbrad je co do rozsahu a délky prací i velikosti investic jednou z největších, do kterých jsme se za posledních několik let pustili. Bezbariérové zpřístupnění stanice je i kvůli místním podmínkám dokonce historicky nejrozsáhlejší. Vybudujeme zde druhý, bezbariérový vstup do stanice, tj. dvojici výtahů a schodišť. Rozsahu prací odpovídají náklady celého projektu, do modernizace stanice plánujeme investovat až 1,3 miliardy Kč,“ uvedl Petr Witowski, předseda představenstva a generální ředitel DPP a dodal: „Zvažovali jsme rozdělení modernizace na samostatné etapy, což by ale notně prodloužilo stavební práce na několik let a dlouhodobě znepříjemňovalo obyvatelům Prahy 3 život. Za DPP jsme preferovali variantu zrealizovat vše najednou v co nejkratší možné době i za cenu dočasného uzavření stanice.“

Bezbariérové zpřístupnění

Modernizaci stanice metra Jiřího z Poděbrad zahájí DPP budováním dvojice výtahů. Stanice je jednolodní, pouze s jedním vestibulem, p dokončení modernizace budou cestujícím na sloužit dvě dvojice výtahů. První dvojící se vyvezou z nástupiště do cca 60 metrů dlouhé přestupní chodby, na jejímž konci bude druhá dvojice výtahů, která cestující dopraví do uliční úrovně. Naprostá většina prací na budování bezbariérového zpřístupnění bude probíhat za plného provozu stanice, pouze s lokálním záborem na nástupišti, ve vestibulu či uliční úrovni. Pouze při prorážce stropu stanice bude provoz metra ve stanici omezen na nezbytně dlouhou dobu.

Rozsáhlá revitalizace

Budou zrekonstruovány či vyměněny silové rozvody, veškeré osvětlení, vyměněna vzduchotechnika, opraveny všechny průsaky a poškozené části obkladů a dlažby stanice. Osazen bude také jednotný systém umožňující dálkové řízení a monitorování osvětlení metra a nového informačního systému.

Výměna eskalátorů

Třetí etapou modernizace stanice metra Jiřího z Poděbrad je výměna stávajících eskalátorů za nové. Vzhledem k tomu, že Jiřího z Poděbrad je stanice s jedním vstupním vestibulem, v době od odstranění současných pohyblivých schodů až do zprovoznění nových eskalátorů nebude možný vstup z vestibulu na nástupiště a naopak. Po tuto nezbytně dlouhou dobu, která by neměla překročit 10 měsíců, budou soupravy metra stanicí pouze projíždět.