Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP) zde bude vyměňovat pohyblivé schody, modernizovat technická zařízení a v rámci stavebních úprav rekonstruovat podhledy, obklady stěn a dlažby. Současně budou modernizovány veřejné toalety.

Nové eskalátory budou plně odpovídat svými parametry požadavkům na moderní zařízení se sníženou energetickou náročností provozu, zvýšenou bezpečností provozu a snížením požárního rizika. Zhotovitelem je „Společnost Karlovo náměstí HOCHTIEF CZ – BREMA“. Celkové investiční náklady se předpokládají ve výši cca 225 milionů Kč. Vzhledem k charakteru akce má DPP podanou žádost o podporu z evropských fondů v rámci OP Praha – pól růstu ČR, přičemž může získat podporu až ve výši 83,6 mil. Kč.

Změny v zastávkách autobusů

Pro linku č. 148 bude zřízena zastávka Palackého náměstí v ulici Na Moráni před křižovatkou s ulicí Dittrichova.

O stanici metra Karlovo náměstí

  • Stanice Karlovo náměstí byla otevřena v roce 1985.
  • Karlovo náměstí je podzemní trojlodní ražená stanice.
  • Založena je 40 m hluboko a dlouhá je 165 m, a to včetně technologického zázemí.
  • V pracovních dnech projde stanicí průměrně 66 tis. cestujících, z toho dotčeným vestibulem Resslova 48 tis. cestujících.