Vyhledání spojení

Veškeré aktuální informace o cestování v Praze a jejím okolí včetně vyhledavače spojení najdete na stránkách Dopravního podniku anebo v kterémkoliv infocentru DPP. Výborným pomocníkem pro cestování MHD je také aplikace Google Maps (např. Pro mobilní systémy Android a iOS): sama zjistí vaši polohu a vy jen zadáte cíl trasy. Aplikace doporučí nejvhodnější spojení MHD včetně pěší cesty na nástupní zastávku a cesty z výstupní zastávky.

Cena jízdného

Základní přestupní jízdenka pro dospělého stojí 40 Kč a má platnost 90 minut. Na kratší vzdálenosti do 30 minut lze využít jízdenku za 30 Kč. Podrobné informace o jednotlivých tarifech naleznete v sekci Jízdné na stránkách Dopravního podniku hl. m. Prahy. Jízdenky se dají koupit v automatech, informačních střediscích DPP, trafikách nebo si lze pořídit SMS jízdenku.

Nejvýhodnější cestování po městě nabízí Lítačka.

Bezbariérové cestování tramvajemi

Nízkopodlažní spoje jsou na naprosté většině tramvajových linek – najdete je v jednotlivých zastávkových jízdních řádech. Všechny vozy jsou vybaveny speciálními přijímači pro nevidomé. Zařízení umožňuje cestujícímu pomocí dálkových ovladačů aktivovat externí hlášení, které mu poskytuje informace o čísle linky a směru přijíždějícího tramvajového vlaku. Stejné zařízení umožňuje akusticky potvrdit řidiči zájem nevidomého o nástup do vozu, a přispívá tak ke zvýšení bezpečnosti. Automatické hlášení zastávek v interiéru vozidla pomáhá nevidomému (a pochopitelně i všem ostatním cestujícím) orientovat se v trase linky.

Průběžně probíhají také rekonstrukce nástupních ostrůvků umožňující bezbariérový přístup v některých tramvajových zastávkách. Ve vybraných zastávkách, kde není možné zřídit samostatný nástupní ostrůvek, se počítá se zřízením zvláštního typu nástupišť spočívající ve zvýšení vozovky do úrovně chodníku ve vymezeném úseku (tzv. zastávka vídeňského typu). Takové nástupiště slouží k pohybu cestujících jen v době, kdy je v zastávce tramvajové vozidlo, jinak je určeno běžnému automobilovému provozu.

Podrobné informace k bezbariérovému cestování jsou zde.