„Po devíti letech jsme prodloužili tramvajovou síť v Praze a po více než 45 letech vrátíme tramvaje na Pankrác. Trať prodloužíme až ke křižovatce ulic Budějovická a Bystřická, projekt jsme nedávno schválili v Radě a DPP už připravuje projektovou dokumentaci. Plánujeme ji postavit, než začneme budovat stanici metra D. Tuto tramvajovou trať budeme potřebovat pro náhradní dopravu během výluky stanice metra C. Na novém úseku zahájíme provoz tramvají na začátku června příštího roku, až DPP dokončí všechny rekonstrukce v oblasti,“ řekl Adam Scheinherr, náměstek primátora pro oblast dopravy a předseda dozorčí rady DPP, a dodal: „Pražskou tramvajovou síť nerozvíjíme jen na papíře. Jsou za námi vidět konkrétní výsledky. Po trati z Pražského povstání k Pankráci brzy postavíme další důležitý úsek z Barrandova do Slivence, kde jsme nedávno získali stavební povolení.“

„Po vybudování prvních metrů nové tratě do Holyně, po založení kolejového trojúhelníku pro budoucí Dvorecký most u Lihovaru na Zlíchově, zahájení stavby nového energocentra v Hloubětíně, je prodloužení tramvajové tratě ke stanici metra Pankrác dalším důležitým mezníkem letošního roku pro tramvajovou síť v Praze. Máme úspěšně za sebou první etapu prací, ale od 27. března 2021 nás čeká rozsáhlá rekonstrukce tratě v ulicích Na Pankráci, Táborské a Vladimírově, de facto od odbočky do ulice Na Veselí až po křižovatku Táborské, resp. Vladimírovy a Nuselské ulice,“ doplnil Jan Šurovský, člen představenstva DPP a technický ředitel – Povrch.

V rámci první etapy rekonstrukčních prací DPP nahradil stávající velkoplošné panely pevnou jízdní dráhou s upevněním typu W-tram. Současně s tím na tramvajové trati nainstaloval protihluková opatření ve formě antivibračních rohoží a kolejových mazníků a vyměnil kolejové konstrukce a oblouky před samotnou vozovnou Pankrác, které byla od zahájení prací (tj. od 19. září 2020) mimo provoz. Zastávka Na Veselí je nově bezbariérová.

Zároveň DPP vybudoval i kolejový trojúhelník u odbočky stávající tramvajové tratě z ulice Na Pankráci do ulice Na Veselí a následně zhruba 250 metrů dlouhý úsek nové tramvajové tratě ke stanici metra Pankrác, konkrétně ke křižovatce s Hvězdovou ulicí. Na konci nové tratě DPP postavil kolejový přejezd a novou zastávku Pankrác, která bude sloužit současně pro nástup i výstup cestujících.

Rekonstrukční práce ve 2. etapě potrvají do 4. června 2021, DPP během nich nahradí současnou dožitou konstrukci z velkoplošných panelů za novou tramvajovou trať na betonové desce s upevněním W-tram.