Obousměrné odklonové trasy tramvajových linek:

- č. 6 a 94 jsou v úseku Strossmayerovo náměstí – Dělnická odkloněny přes zastávky Vltavská a Pražská tržnice;

- č. 17, 41 a 93 jsou v úseku Strossmayerovo náměstí – Nádraží Holešovice odkloněny přes zastávky Vltavská, Pražská tržnice, Dělnická a Ortenovo náměstí.

Linka č. 41 a vybrané (krátké) spoje linky č. 17 jedou z centra od zastávky Nádraží Holešovice (v Plynární ul.) do zastávky Výstaviště Holešovice, kde jsou ukončeny a následně se vrací po shodné objízdné trase zpět do centra.

Aktualizované informace jsou k dispozici na stránkách Dopravního podniku hl. m. Prahy, a.s.