První úsek metra D Pankrác – Olbrachtova postaví mezinárodní sdružení pěti společností Subterra a.s., Hochtief CZ a.s., Strabag a.s., Hochtief Infrastructure GmbH a Ed. Züblin AG, které ve veřejné zakázce nabídlo nejnižší cenu 13,75 miliardy korun. „Mám obrovskou radost, že se metro D konečně začíná zbavovat obstrukčních problémů, které na sobě investice víc než rok měla. Díky tomu můžeme podepsat smlouvu s vítězem veřejné zakázky na stavbu první etapy jedné z největších investic v Praze i celé České republice. Metro D má zhotovitele a rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže je důkaz, že jsme s dopravním podnikem od začátku postupovali správně. Zásadní také je, že Ministerstvo dopravy dnes podruhé potvrdilo své rozhodnutí, že pražský magistrát není podjatý a stavební řízení může znovu pokračovat dál. Dvě největší překážky v zahájení výstavby nám už nestojí v cestě a doufám, že Pražanům už nebude nikdo házet klacky pod nohy,“ řekl Adam Scheinherr, náměstek primátora hl. m. Prahy pro oblast dopravy a předseda dozorčí rady DPP.

Díky potvrzení správnosti zadávacího řízení ze strany Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a nevyhovění třem námitkám z podjatosti Ministerstvem dopravy tak může dopravní podnik podepsat smlouvu se zhotoviteli a pokračovat ve stavebním řízení. „Dnes jsme o další významný krok přiblížili k zahájení stavby prvního úseku metra D Pankrác – Olbrachtova. Už druhá instance potvrdila, že podmínky veřejné zakázky, kterou jsme vypsali na zhotovitele stavby prvního úseku metra D, byly nastaveny správně. Po roce a půl od vyhlášení tendru proto můžeme podepsat smlouvu s vítězným sdružením a začít stavět, jakmile získáme pravomocné stavební povolení. To je pro nás lepší pozice, než kdybychom měli pravomocné stavební povolení, ale neměli jsme vysoutěženého zhotovitele,“ uvedl Petr Witowski, předseda představenstva a generální ředitel DPP a dodal: „Po získání souhlasu Rady hlavního města Prahy i zastupitelů napříč politickým spektrem se stavbou prvního úseku metra D se nám podařilo splnit další pilíř - máme zhotovitele stavby. Mám z toho nesmírnou radost a tímto bych chtěl poděkovat všem, kteří k těmto úspěchům metra D přispěli. Daří se nám projekt metra D měnit z nedostižného cíle na skutečnost a pevně věřím, že jsme blízko od zahájení samotné stavby.“

Do otevřené nadlimitní sektorové veřejné zakázky „Provozní úsek I.D pražského metra – úsek Pankrác – Olbrachtova – stavební část“ podaly nabídky tři mezinárodní sdružení čítající dohromady deset společností. Nejnižší cenu 13,749 miliardy korun podalo česko-německé sdružení společností Subterra a.s., Hochtief a.s., Strabag a.s., Hochtief Infrastructure GmbH a Ed. Züblin AG. Na druhém místě skončila nabídka česko-francouzského sdružení společností SMP CZ, a.s., ze skupiny VINCI a Dodin Campenon Bernard za 14,942 miliardy korun. Na třetím místě skončila nabídka na 15,480 miliardy korun, kterou podalo sdružení společností Doprastav, a.s., TuCon, a.s. a STI, spol. s r.o.