■ V denním provozu bude zavedena náhradní autobusová doprava XC v trase Pražského povstání – Vyšehrad – I. P. Pavlova – Muzeum – Hlavní nádraží.

■ Vzhledem k uzavření stanice metra Muzeum na lince C nebude ve stanici umožněn přímý přestup mezi linkami A a C. Lze využít náhradní autobusovou dopravu XC, případně lze cestovat i s využitím linky B s přestupy ve stanicích Florenc a Můstek.

Podrobnosti jsou k dispozici na stránkách Dopravního podniku hl. m. Prahy, a.s.