Změna názvů zastávek autobusů:

Zoologická zahrada – nový název Zoo Praha-Troja

Sklenářka – nový název Zoo Praha-Sklenářka

Změny v provozu autobusů:

Linka číslo 112 je vedena pouze v trase Nádraží Holešovice – Zoo Praha-Troja (je ukončena u hlavního vchodu do Zoo Praha)

Do zastávky Podhoří lze využít posílené spoje nové autobusové linky číslo 234.

Linky číslo 235 a 236 nezajíždějí k hlavnímu vchodu do Zoo Praha.

Ruší se pro ně zastávky: Zoo Praha-Troja (obousměrně) a Botanická zahrada Troja (směr Nádraží Holešovice).

Zavedena je nová autobusová linka číslo 234 v trase Nádraží Holešovice – Trojská – Zoo Praha-Troja – Botanická zahrada Troja – Zoo Praha-Sklenářka – Podhoří.

Informace na stránkách Dopravního podniku hl. m. Prahy, a.s.