Všechny nezbytné informace získáte na www.poladprahu.cz

Kontaktní e-mail: mobilitapraha@praha.eu