Dalších 12 autobusových dopravců dohromady provozuje pro integrovanou dopravu 567 autobusů  na více než stovce příměstských linek a sedmnácti linkách městských.

Důraz na kvalitu

„I od malých dopravců vyžadujeme, aby provozem nezatěžovali životní prostředí zplodinami ze starších autobusů, zlepšovali kulturu cestování, zvyšovali úroveň informovanosti cestujících a zajistili přístupnost vozidel i pro osoby s omezením pohybu a orientace. Konkrétně to tedy znamená nákup nových nízkopodlažních (v některých případech i kloubových) autobusů,“ uvedl Filip Drápal, mluvčí ROPID.

Přibyly nové autobusy

V minulém roce obohatili menší dopravci svůj vozový park o 54 nových autobusů, z nichž 44 (81 %) je nízkopodlažních a z nich je pět kloubových. Dopravní podnik hl. m. Prahy pořídil v roce 2010 celkem 50 nových nízkopodlažních autobusů, z toho 17 kloubových a 15 midibusů. Každý desátý autobus na příměstských linkách je tedy nový a každý pátý je nízkopodlažní.

Úroveň jde nahoru

Od loňska zvedl ROPID standardy kvality, které musí každý přepravce dodržovat.  K těm nejdůležitějším patří výbava informačním a odbavovacím systémem, je dán i minimální počet nízkopodlažních autobusů, maximální stáří vozového parku, normováno je i chování řidičů a čistota vozidel. „Pro letošní rok jsou už všechny autobusy vybaveny zařízením GPS, díky němuž je možné sledovat aktuální polohu vozidel a propojit ji s elektronickými informacemi o aktuální poloze spoje ve vybraných přestupních uzlech,“ uvedl Filip Drápal. To platí především pro směr Dolní Břežany, Kamenice, Jesenice, Český Brod, Strančice. GPS je také propojena se speciální aplikací na webových stránkách www.ropid.cz.