Pražská integrovaná doprava

Tento systém je postupně integrován společnými přepravními a tarifními podmínkami a jednotným dopravním řešením včetně koordinace jízdních řádů. Pražská integrovaná doprava je moderní integrovaný dopravní systém hromadné dopravy osob, budovaný podle doporučení Evropské unie jako svaz objednatelů.

 

Tarif PID

Tarif PID je pásmový a časový. Území hl. m. Prahy je pro potřeby tarifu a jízdného pojímáno jako čtyři tarifní pásma (P - dvojpásmo, 0, B). Všechny linky metra, tramvají, městských autobusů a přívozů, lanovka na Petřín a vyjmenované úseky železničních tratí na území hl. m. Prahy jsou zařazeny v tarifním dvojpásmu „P“.

Příměstské autobusové linky a úseky železničních tratí na území hl. m. Prahy jsou zařazeny do ostatních pražských tarifních pásem (0 nebo B). Okolí hl. m. Prahy (území Středočeského kraje) je rozděleno na 5 vnějších pásem (1, 2, 3, 4, 5).

Aktuální tarify a ceny najdete zde.

 

Vyhledání spojení

Pro cestování po Praze a jejím okolí je vhodné mít s sebou orientační plánek pražské integrované dopravy.

On-line vyhledávání spojení v rámci PID nabízí stránka idos.cz. Užitečná jsou také zastávková tabla přístupná on-line.

Do Pražské integrované dopravy je integrováno celkem 406 linek (175 městských autobusů, 155 regionálních autobusů, 33 vlakových linek, 34 linek tramvají, 5 přívozů, 3 linky metra a lanovka).

Rozvoj systému PID zajišťuje organizace ROPID (Regionální organizátor pražské integrované dopravy). Seznam dopravců jezdících v rámci PID, včetně základních informačních údajů, hledejte zde.

 

Bezbariérové cestování

Pražská integrovaná doprava má za cíl poskytovat službu úplně všem. Proto je stále větší počet spojů zajišťován nízkopodlažními vozidly, jsou upravovány zastávky pro snadný přístup do vozidel a zřizovány bezbariérové přístupy do stanic metra i železnice.

Bezbariérová vozidla, bezbariérové přístupy do vozidel a vyhrazené prostory ve vozidlech jsou označeny piktogramem. Obdobně mohou být označeny i bezbariérové přístupy na stanice a zastávky.

Pro nevidomé jsou doplňovány orientační prvky (hmatné a varovné pásy, akustické majáky) a vozidla umožňují na žádost nevidomého vyhlášení informace o lince a směru jízdy.

Vyhledávač spojení PID umožňuje zadání s využitím parametru „pouze bezbariérové spojení“. Pro přepravu osob se zhoršenou pohyblivostí (držitelů průkazů ZTP a ZTP-P) je provozován systém mikrobusů na objednání.