Zlepší se i informovanost cestujících

Pokud jde o autobusy, které provozují jiné firmy než Dopravní podnik Praha, lze konstatovat, že se postupně lepší kvalita, to znamená, že roste počet bezbariérových autobusů, snižuje se stáří vozidel a zlepšilo se i informování cestujících. „Přesto u některých dopravců stále přetrvávají problémy s počtem výpadků spojů či zajištění garantovaných nízkopodlažních spojů,“ upozornil mluvčí ROPID Filip Drápal.

„Nejvíce opakovanými závadami ve vybavení autobusů jsou špatně fungující informační panely nebo nehlášení zastávek. Zastávky jsou už vybaveny poměrně standardně, jak jsou Pražané zvyklí, ale v některých případech dopravci dostatečně nechrání jízdní řády před povětrnostními vlivy, ale i před vandaly.

Pro autobusy bude GPS standardem

„Návrh úprav standardů, které začnou platit po roce zkušebního provozu od 1. ledna 2011, počítá jednak se zvýšením úrovně náročnosti a nastavení požadované kvality podle dosavadních výsledků většiny dopravců. Od nového roku budou autobusy všech dopravců povinně vybaveny automatickým sledováním polohy podle GPS, což umožní objednatelům dopravy i samotným dopravcům lepší kontrolu nad vlastním provozem,“ uvedl Petr Ježdík, vedoucí odboru kvality služby.

U vlaků je informovanost zatím lepší

Vlaky Českých drah, které slouží v integrované dopravě, mají zajištěno lepší informování cestujících. „Potíže ale přetrvávají stále ve vybavení zejména odlehlejších železničních zastávek informacemi pro cestující,“ upozornil F. Drápal. V návrhu pro příští rok jsou mimo jiné zpřísněny podmínky pro čistotu a funkčnost vlaků i železničních stanic a zastávek.

„Nově budeme také kontrolovat funkčnost výtahů a dalších bezbariérových zařízení v Praze a rozšíříme měření standardů týkajících se integrace (označovače jízdenek, informace o PID) i za hranice hl. m. Prahy,“ uvedl F. Drápal.

Příprava na případný sníh

Loňská zima ukázala, jak dovede zamíchat s hromadnou dopravou. „Proto se před nadcházející zimou ROPID a ČD dohodly na postupech, díky nimž bychom se měli vyvarovat výraznějšího ochromení provozu při extrémní sněhové nadílce. Prověřili jsme i připravenost dep kolejových vozidel ČD na náročné zimní období,“ doplnil  Václav Haas, specialista ROPID na železnici. 

Od příštího roku kontroluje veřejnost

Od příštího roku bude ROPID zveřejňovat výsledky kontrol i požadavky na standardy v dopravě.  „Cestující veřejnost i zástupci měst a obcí, kteří veřejnou dopravu spolufinancují, budou mít možnost porovnat úroveň kvality a její vývoj u jednotlivých dopravců. Tím se stane Pražská integrovaná doprava prvním takto transparentním dopravním systémem v České republice,“ uvedl F. Drápal.