Krátí se intervaly vlaků

„V souvislosti s významným posílením železniční dopravy na trati 011 v relaci Praha-Libeň–Kyje–Dolní Počernice–Běchovice–Klánovice–Úvaly v přepravních špičkách pracovních dnů, kdy dochází ke zkrácení souhrnného intervalu na 15 minut, a také s další etapou rozvoje midibusových linek dochází k úpravě vedení autobusových linek především v oblastech Prahy 14, 20 a 21,“ uvedl mluvčí ROPID Filip Drápal.

Hlavní novinky a zlepšení

Kapacita na železniční trati 011 v úseku Praha–Úvaly se zvýší prodloužením linky S7 v přepravních špičkách pracovních dnů o úsek Praha-hlavní nádraží–Úvaly. Nově jezdí v této oblasti midibusová linka č. 296, která zajistí dopravní obsluhu léčebného a rehabilitačního střediska ve Chvalech, zlepší dopravní dostupnost Obchodního centra Štěrboholy a propojení spádových městských částí s úřadem správního obvodu Prahy 15.
Došlo také k propojení vybraných městských autobusových linek, které jsou ukončeny v terminálu Černý Most, a vznikla nová přímá spojení z oblasti Depa Hostivař a Štěrbohol do Běchovic a Újezda nad Lesy. Kromě toho posílila i doprava v oblasti dolního Žižkova zkrácením intervalu na lince č. 175 v pracovních dnech ve špičkách na polovinu a v dopoledním období na 20 minut.

Mění se provoz invalidních linek

Na základě vyhodnocení provozu linek H1, H2 a H3, rozvoje sítě midibusových linek, průběžného zlepšování bezbariérové přístupnosti celé sítě PID a od roku 2009 provozovaného systému mikrobusů na objednání upravil ROPID provoz linek  pro přepravu osob se sníženou schopností pohybu. Nově bude zajištěn provoz linkami H1 a H2 v upravených trasách a se základním intervalem 60 minut. Nadále bude zachována funkce centrální přestupní stanice Florenc s příjezdy obou linek ve 20. minutě a odjezdy ve 30. minutě.

H1 posiluje, H3 je zrušena

Posílený provoz linky H1 budou zajišťovat kapacitní autobusy Iveco Crossway (dva původní a dva převedené ze zrušené linky H3), provoz prodloužené linky H2 bude zajištěn midibusy SOR CN 8. Zkrácení intervalu na 60 minut umožní výrazně zlepšit nejsilnější přepravní vztahy, zejména obsluhu Jedličkova ústavu.
Úpravy tras (včetně zrušení linky H3) vycházejí z rozšiřující se obsluhy bezbariérovými vozidly na pravidelných linkách i z nových midibusových linek – jde zejména o již provozované linky č. 293 (výrazné zlepšení směrových vazeb pro zastávku Petýrkova, obsluha zastávky Ústavy Akademie věd), č. 295 (přímá obsluha Nemocnice Bulovka a oblasti Střížkova), č. 297 (obsluha Malešic včetně zastávky Rektorská, nahrazuje tak nově odkloněnou linku H2) a linku č. 296 (provoz zahájen od 12. 12. 2010), která zajistí řadu místních vazeb, a to i v oblasti sídliště, terminálu a Obchodního centra Černý Most.

Co místo H3?

Spojení centrum–Jihozápadní Město místo zrušené linky H3 obstarají v úseku Florenc–Kodymova vybrané spoje linky H2 (v intervalu 120 minut), místní přepravní vztahy mezi Prahou 6, 13 a 17 jsou zajištěny především linkami č. 174, 180 a 164, jejichž provoz je z výrazné části zabezpečen nízkopodlažními autobusy. Spojení Prahy 17 s centrem města zajišťují zejména tramvaje, jejichž bezbariérová přístupnost se výrazně zlepšila v rámci letos provedené rekonstrukce tramvajové trati včetně zastávek.

Změny na jednotlivých linkách:

 • 101 – linka je zkrácena o úsek Na Groši–Skalka (nahrazena linkou č. 296) a odkloněna do konečné zastávky Nádraží Hostivař
 • 141 – linka je zrušena a nahrazena linkami č. 181 a 223
 • 163 – linka je ze zastávky Dolní Počernice vedena nově přes Běchovice a Újezd nad Lesy do zastávky Sídliště Rohožník; v úseku Dolní Počernice–Bezděkovská nahrazena linkou č. 263; v úseku Dolní Počernice–Sídliště Rohožník jede pouze ve špičkách pracovních dnů
 • 175 – zavedeny vložené posilové spoje ve špičkách pracovních dnů v úseku Florenc–Skalka, v pracovní dny dopoledne zkrácení intervalu na 20 minut
 • 181 – linka je ve směru z Opatova vedena ze zastávky Hejtmanská přes Rajskou zahradu do zastávky Černý Most
 • 190 – linka je zrušena a nahrazena prodlouženou linkou č. 223
 • 208 – linka je v provozu pouze ve špičkách pracovních dnů (nahrazena linkami č. 223 a 296)
 • 222 – linka je zrušena a nahrazena posílením linky č. 261
 • 223 – linka je prodloužena o úsek Černý Most–Generála Janouška–Kyje–Jiráskova čtvrť–Depo Hostivař (náhrada za linky č. 190 a 208)
 • 224 – linka je zkrácena o úsek Skalka–Sídliště Skalka (nahrazeno linkou č. 296)
 • 232 – celotýdenní posílení provozu – zkrácení intervalu ve špičkách na 15 minut, o víkendech na 30 minut
 • 251 – posílení provozu ve špičkách pracovních dnů – zavedeny návazné spoje na vlakovou linku S7
 • 261 – linka je posílena o spoje zrušené linky č. 222, zřízena zastávka Výzkumné ústavy Běchovice
 • 263 – část spojů linky je prodloužena o úsek OC Štěrboholy–Dolní Počernice–Bezděkovská
 • 269 – na lince je zaveden provoz také v nepracovních dnech cca od 8.00 do 20.00 h v celé trase
 • 273 – linka je posílena v pracovní dny (náhrada za linky č. 141 a 181)
 • 296 – nová midibusová linka v trase: Nádraží Horní Počernice–Černý Most–Bryksova–Nádraží Kyje–Dolní Počernice–Štěrboholy–Dolní Měcholupy–Sídliště Na Groši–Skalka–Sídliště Skalka; linka je v provozu celotýdenně cca do 22.00 h
 • 297 – linka je ze zastávky Želivského prodloužena do zastávky Nemocnice Vinohrady

Změny jednotlivých linek pro invalidy:

 • H1 – zkrácení intervalu na 60 minut celodenně (v úseku Poliklinika Budějovická–Chodov jede pouze část spojů), zrušena je zastávka Obchodní centrum Černý Most (nahrazeno linkou č.  296)
 • H2 – linka je prodloužena o úsek Jiřího z Poděbrad–Florenc–Kodymova (v úseku Florenc–Kodymova je vedena pouze část spojů); zrušeny zastávky Plaňanská, Sídliště Malešice a Rektorská (nahrazeno linkou č. 297)
 • H3 – linka je zrušena a částečně nahrazena prodloužením linky H2