„Naše plány odráží snahu celé koalice vytvořit stabilní, spolehlivý a vyrovnaný systém hromadné dopravy. V posledních letech se rozvíjela především autobusová síť, oproti tomu poslední významná tramvajová trať se otevřela v roce 2003 na Barrandov. Moderní město se ale bez vysokokapacitní, komfortní a ekologické formy dopravy nerozvíjí. Pro naši koalici je proto prioritou výstavba metra D a nových tramvajových tratí. U autobusových linek neplánujeme cestujícím žádné rušit, ale jsme na hranici efektivity a před velkými investicemi. Je potřeba autobusovou přepravu připravit na funkci doplňkové dopravy k páteřním tramvajovým linkám a linkám metra. Také se samozřejmě ani nám nevyhýbá nedostatek řidičů autobusů, jejichž práce je zvláště v Praze velmi náročná. To všechno dohromady nás přivedlo k rozhodnutí, že nebudeme řidiče přetěžovat neúměrnými přesčasy, ale mírně prodloužíme jízdní řády tam, kde jsou spoje velmi málo obsazené,“ říká náměstek primátora a radní pro dopravu Adam Scheinherr.

Náměstek současně upozornil, že v minulých letech se výstavba soustředila ve formě řídce osídlené zástavby do okrajů Prahy, což představovalo pro autobusovou dopravu enormní zátěž. Současnými trendy ve výstavbě jsou ale hustější výstavba a zastavování brownfieldů, ke kterým už je velkokapacitní doprava přivedena nebo je naplánována, a nebude tedy potřeba zavádět nové autobusové linky. Ty budou primárně posilovány v nyní přetížených oblastech, například v oblasti starých Letňan. Oblasti výrazně pomůže také prodloužení tramvajové trati z Ďáblic. Praha současně počítá s automatizací metra a v budoucnu také tramvají. ČVUT ve spolupráci s DPP nyní vyvíjí poloautomatický provoz tramvaje, který by současně zabraňoval srážkám a podporoval plynulost dopravy. Systém Pražské integrované dopravy by měla v budoucnu posílit také nová příměstská železniční spojení, jejichž koncepci rozvoje Praha připravila a předala Správě železniční dopravní cesty.

Příloha: