Metro

V pracovní dny ve špičkách dojde oproti provozu v červnu k prodloužení intervalů na jednotlivých linkách o 10 až 45 sekund.

O víkendech a svátcích pojedou soupravy na všech linkách nadále v intervalu 7,5 minuty, tedy stejně jako loni v létě.

K večernímu prodloužení intervalu ze 7,5 na 10 minut dojde o cca hodinu a půl dříve, již po 21. hodině.

Tramvaje

Linky 13, 21 a 23 nebudou v provozu.

Linka 4, která o prázdninách běžně nejezdí, bude kompenzovat dočasně zrušenou linku 13.

Linka 16 bude celotýdenně provozována pouze v trase Lehovec – Kotlářka.

U většiny linek dojde v ranní špičce ke standardnímu prodloužení intervalů z 8 na 10 minut a kolem poledne z 10 na 12 minut, v odpolední špičce budou nadále platné intervaly nasazené v červnu 2020 (v podobě shodné s ranní špičkou).

U páteřních linek 9, 17 a 22 se interval v ranní špičce změní ze 4 na 5 minut a kolem poledne z 5 na 6 minut.

Na všech linkách bude o prodloužen večerní interval z 15 na 20 minut o cca hodinu až hodinu a půl dříve, již po 21. hodině (u páteřních linek 9, 17 a 22 ze 7,5 na 10 minut).

U linek 2 a 15 bude obnoven večerní provoz po čase 22:30 a od 13. července pak umožní provozní situace Dopravního podniku hl. m. Prahy na linku 15 opět nasadit soupravy nebo kloubové tramvaje.

Všechny noční tramvajové linky budou jezdit jako dosud celotýdenně v intervalu 30 minut.

Autobusy

Provoz městských autobusových linek bude omezen v rozsahu srovnatelném s loňskými prázdninami. Mírně větší počet linek bude mít sjednocené intervaly v ranní a odpolední špičce na 10 minut, či prodloužené intervaly v pracovní dny kolem poledne a o víkendech z 15 na 20 minut. Na řadě linek dojde o prázdninách k večernímu prodloužení intervalu z 15 na 20 minut o cca hodinu až hodinu a půl dříve, již po 21. hodině (u několika linek z 30 na 40 minut).

V souvislosti se zásadním poklesem odbavených cestujících na letišti bude nadále pokračovat omezený provoz na linkách 100 a 119, nebude v provozu ani linka AE.

Všechny páteřní noční autobusové linky budou jezdit celotýdenně v intervalu 30 minut.

Vlaky

Vlakové linky v rámci PID pojedou o letních prázdninách podle platných jízdních řádů. Pokračovat budou omezení provozu kvůli modernizaci trati mezi Vršovicemi a Hostivaří (s odklonem spěšných vlaků z Hostivaře přes Libeň na Masarykovo nádraží), mezi Radotínem a Dobřichovicemi a v první polovině července rovněž na trati Praha Masarykovo nádraží – Kladno.

Ve stanici Praha-Vršovice již přestup mezi vlakovými spoji i přechod celého prostoru nádraží usnadňuje nově otevřená provizorní lávka.

Více informací

Prázdninové jízdní řády a podrobné informace o jednotlivých výlukách budou standardně zveřejněny na internetových stránkách www.pid.cz, www.dpp.cz, ve vyhledávačích spojení i v mobilní aplikaci PID Lítačka, posléze samozřejmě i na zastávkách. K dispozici je také infolinka PID 234 704 560 nebo DPP 296 19 18 17.