Obecně platí, že zajištění bezpečné manipulace se zavazadlem a dohled na zavazadlo přísluší cestujícímu. O naložení a vyložení se musí postarat také sám cestující a musí dbát na to, aby nebyla ohrožena bezpečnost spolucestujících. Cestující by měl dbát na maximální ohleduplnost při přepravě rozměrných předmětů, jako jsou právě lyže, snowboardy nebo sáňky. V dopravních prostředcích je velmi často poněkud stísněný prostor a při vyšší obsazenosti vozidla je dobré brát ohled na další spolucestující především při nástupu a výstupu.

Lyže i snowboardy jedině v obalu!

Pokud chcete nastoupit s lyžemi nebo snowboardem do metra, tramvaje, autobusu nebo lanovky, musí být v obalu. V jednom obalu můžete přepravovat až dva páry lyží společně s hůlkami. Před uložením do obalu je dobré ještě lyže důkladně očistit, neboť při delší cestě zejména v teple autobusu sníh roztaje, a pokud jsou lyže uloženy nad hlavami cestujících, hrozí jejich znečištění. Navíc doporučujeme lyže, snowboardy a sáňky ve vozidle uložit pokud možno do stabilní polohy (případně je pevně držet), aby nedošlo ke zbytečným úrazům při náhlé změně rychlosti nebo směru vozidla.

Kolik zaplatím za přepravu lyží, snowboardů nebo sáněk?

Samozřejmostí je pořízení jízdenky pro osobu, která lyže, snowboard nebo sáňky přepravuje, pokud nepatří do kategorie, která může využít tarifní zvýhodnění. Pokud přepravuji jeden nebo dva páry lyží včetně lyžařských holí v jednom obalu neplatím nic, stejně jako v případě, že přepravuji snowboard.

Obecně platí, že pokud přepravuji zavazadlo, které nedosahuje rozměrů 25×45×70 cm nebo se jedná o tyčový předmět, který není vyšší než 150 centimetrů nebo nemá průměr 20 cm, nebo je to deska s rozměry méně než 100×100×5 cm, za zavazadlo platit nemusím. Pokud ovšem i jen jeden z uvedených rozměrů přesahuje, musím zaplatit částku stanovenou tarifem, tedy 16 Kč! Zde upozorňujeme, že časová a pásmová platnost jízdenky za zavazadlo je shodná s časovou a pásmovou platností jízdenky cestujícího, který zavazadlo přepravuje, maximálně však platí 300 minut!

Výhodu mají cestující, kteří mají zakoupenou jízdenku s platností 24 hodin a více, neboť ti mohou jedno zavazadlo podléhající placení přepravovat zdarma. Pokud mám pouze jízdenku na jednu jízdu, musím za přepravu sání nebo dětských bobů, pokud jejich rozměr přesahuje výše uvedené rozměry, zaplatit 16 Kč.